OPR-Virksomhedslån

Sådan øger iværksætteren sit overskud

Spar eller investér! Der er to knapper, som man kan skrue på for at øge overskuddet. Man kan øge indtægterne eller minimere omkostningerne.

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Mange iværksættere er drevet af andet end tallene i regnskabet. Det er den gode idé eller lysten til at forsøge at flytte noget eller nogen, at afhjælpe et problem og gøre livet lettere for andre, der driver værket.

Men der skal også smør på brødet, og derfor kan man ikke bare lukke øjnene for, hvordan virksomheden klarer sig. Slet ikke, når man tænker på, at to ud af tre iværksættervirksomheder er lukket igen efter bare fem år.

I den sammenhæng er det ikke uvæsentligt, at man som virksomhedsejer er i stand til at fokusere på at øge overskuddet.

Den femtestørste årsag

Men det lyder lettere, end det er. For ifølge det amerikanske analysehus CBinsights, der har undersøgt årsagerne til, at iværksættere fejler, så er det netop problemer med at finde balancen mellem priser og omkostninger, der er den femtestørste årsag til, at det går galt.

Der findes masser af vækststrategier, som man kan læne sig op ad, men basalt set så handler det om to poster i regnskabet, som man kan skrue på for at øge overskuddet: man kan øge indtægterne eller minimere omkostningerne.

“Det handler i bund og grund om at finde ud af, hvad man vil med virksomheden. Vil man vækste, så må man finde ind til de parametre, man skal skrue på. Man skal have en klar strategi,” siger Jakob Breddam, der er direktør i nonprofitorganisationen WeLoveStartups, hvor man rådgiver masser af iværksættere.

Øg omsætningen

Ofte ser man virksomheder - stor som lille - satse kraftigt på at øge omsætningen - altså sælge noget mere.

Det kan i mange tilfælde være ganske let at øge omsætningen, hvis man er villig til at holde priserne nede. Det giver dog ikke nødvendigvis tilsvarende mere på bundlinjen. Med øget salg følger typisk også øgede omkostninger, og jo billigere man sælger, desto lavere bliver dækningsbidraget (omsætning fratrukket variable (enheds)omkostninger), og dermed er indtjeningen per produkt, time eller ydelse lavere.

Når det alligevel kan give mening at øge omsætningen, selv om indtjeningen ikke følger med i samme grad, så sker det typisk ud fra et ønske om, at virksomheden skal vokse for på sigt at få en markedsposition, så man kan tjene flere penge.

Det ser man typisk med virksomheder, der gerne vil ind på et marked. Her holder man priserne lave i en introduktionsperiode, og når der er tilstrækkeligt mange kunder, så kan man skrue lidt op for priserne igen.

Vil man vækste, så må man finde ind til de parametre, man skal skrue på. Man skal have en klar strategi,” siger Jakob Breddam, der er direktør i nonprofitorganisationen WeLoveStartups, hvor man rådgiver masser af iværksættere.
Pas på bogholderiet

Men har man valgt en strategi, hvor man sælger sine produkter billigt - altså med et lavt dækningsbidrag til følge, så er det ganske væsentligt, at man holder et vågent øje med bogholderiet. Indtjeningen bliver mere presset, og der skal måske kun et lille bølgeskvulp til, før skibet risikerer at synke.

En anden strategi handler om at minimere omkostningerne. Det kan særligt være interessant for virksomheder, der befinder sig i et marked med stor konkurrence og stor prisgennemsigtighed. 

Omkostningerne er delt op i to poster: de variable omkostninger, som afhænger af salget og de faste omkostninger, der er uafhængige af salget.

De variable omkostninger får man, fordi man har solgt noget, og derfor er de mindre kritiske, fordi der følger en indtægt med.

Men derfor kan det alligevel være en god idé at tjekke hos leverandørerne, om der er muligheder for at sænke omkostningerne, eller måske endda knytte dem tættere til virksomheden.

“Der kan være god grund til at binde nøgleressourcer som eksempelvis leverandørerne tættere til virksomheden. De bør i højere grad være partnere. Jo mere du sælger, jo større glæde har de af at levere til dig, så tænk over, at I har en fælles vision og mission,” siger Jakob Breddam.

Tre trin til en bedre bundlinje

1. Reaktion på kort sigt

Kig omkostningerne igennem og fasthold primært dem, der hjælper på salget.

Gennemgå lønningerne - er lønbudgettet tilpasset den aktuelle omsætning?

Tjek virksomhedens lån - er de for dyre? Kan de fås billigere?

Sørg for at få de penge, som kreditorerne skylder. Overvej inkasso til dårlige betalere.

2. Reaktion på langt sigt

Analysér virksomheden, overvej en ny strategi

Løser dine produkter et problem for kunderne?

Har du de rette kunder? Drop den del, du ikke tjener penge på.

Gennemgå dine leverandører - kan du knytte dem tættere til virksomheden og opnå fordele? Og betaler du de rette priser?

Er der dele af virksomheden, der kan outsources?

Er dine produkter prissat rigtigt? Kan der med fordel skrues op eller ned for prisen?

3. Få nye øjne på forretningen

Overvej om du med fordel kan have gavn af sparring og input udefra.

Kan et advisory board, en bestyrelse eller anden rådgivning hjælpe med at svare på nogle kritiske spørgsmål og bringe virksomheden ny energi og nye muligheder?

Penge at spare

Når det kommer til de faste omkostninger, så er der grund til at være grundig. De faste omkostninger har man uanset, om man sælger én dims eller 1 mio. dimser. Det er poster som husleje, revisor, lønomkostninger mv.

Gennemgå budgetterne og overvej hver eneste omkostningspost: Kan den minimeres eller måske skæres helt bort.

En tredje mulighed er at se på, om faste omkostninger kan gøres variable. Måske skal der ikke holde en firmabil til 250.000 kr. på parkeringspladsen. Måske er det bedre givet ud, at virksomheden lejer en bil x-antal gange om året, når medarbejderne skal på landevejen.

Her vil man opdage, at der hurtigt er penge at spare, og de slår typisk også igennem direkte på bundlinjen.

Det bedste råd

I den sidste ende vil man formentlig opdage, at et kontinuerligt fokus på at øge omsætningen og holde omkostningerne nede er den bedste løsning.

Det lyder simpelt, men kan være svært at gennemskue i en iværksættervirksomhed, hvor ledelsen ofte har mange kasketter på, og hvor den ofte har været med fra begyndelsen og måske derfor har nogle indgroede vaner og opfattelser af, hvordan tingene skal gøres.

“Det bedste råd, jeg kan give, er, at man sørger for at få nogle øjne på forretningen udefra. Det kan være et advisory board. Kvalificerede folk, der kan overbevise iværksætteren om, at det kan være en god idé at gøre tingene på en anden måde end hidtil,” fortæller Anders Günzel-Jensen, der er co-founder & CEO i Venture Village, der er et kontorfællesskab for mindre virksomheder.

På den måde vil man få input til eksempelvis arbejdet med at vælge den rigtige strategi i jagten på et større overskud.

Denne artikel er sponsoreret af OPR-Virksomhedslån

OPR-Virksomhedslån har en klar vision at øge vidensniveauet og at forbedre samarbejdsmulighederne for små- og mellemstore virksomheder, herunder særligt iværksættere, således at hver enkelt virksomhed kan fokusere på sin kerneforretning. OPR-Virksomhedslån tilbyder i naturlig forlængelse heraf enkel og fleksibel virksomheds-finansiering til den enkelte iværksætters aktiviteter og behov. Læs mere om OPR og dine lånemuligheder på www.opr-virksomhedslån.dk

Artikel oversigt

Følg
Jyllands-Posten
OPR-Virksomhedslån

“Når nedturen kommer, gælder det om at lære af sine fejl”

Selv de mest erfarne og succesrige iværksættere i Danmark oplever nedture. Ofte er det deres egne fejlslagne beslutninger, som er ved at sende virksomheden ud over kanten.
OPR-Virksomhedslån

Her er bøgerne, iværksætteren skal læse

Biografier med gode råd skrevet af kendte iværksættere, tunge teoribøger eller små handy bøger om forretningsmodeller. Her er ti bøger, du som iværksætter bør læse.
OPR-Virksomhedslån

Sådan spinder iværksætteren sit sikkerhedsnet

Som iværksætter har du mulighed for at vinde stort, men der er også dybt at falde, hvis du snubler. Skulle det ske, så er der hjælp at hente udefra, men du kan også selv gøre meget
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Stil dig selv ét spørgsmål som iværksætter: Hvorfor?

Den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek mener, at man som iværksætter først og fremmest skal gøre sig selv, sine kunder og sine medarbejdere klart, hvorfor man gør det, man gør.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan optimerer du dit leverandørsamarbejde

Leverandørsamarbejde skal ikke kun handle om pris og mængde. Tværtimod kan det være gavnligt for begge selskaber at indgå i et tæt samarbejde om produkter og leverancer.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Fem klassiske problemer - og fem gode løsninger

Udfordringer er der nok af for landets iværksættere. Her er fem klassikere, som det er rart at kende et svar på, før man går i gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan øger iværksætteren sit overskud

Spar eller investér! Der er to knapper, som man kan skrue på for at øge overskuddet. Man kan øge indtægterne eller minimere omkostningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Skal iværksættere reagere på GDPR?

Den nye forordning har også ramt iværksættere, og eksempelvis webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye bestemmelser.
OPR-Virksomhedslån

Test dig selv Er du klar til at blive iværksætter?

Overvejer du at blive selvstændig? Er du i tvivl om, hvorvidt din idé er god nok, eller du i det hele taget er der, hvor du skal tage springet?
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan sætter du rådgivningsholdet

Det er ikke kun afgørende, at man finder folk med de rette funktioner. Gå også efter at finde rådgivere, der passer til din og virksomhedens kemi, lyder rådet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Når næste generation står klar til at tage over

I mange virksomheder er det oplagt at lade familiemedlemmer eller medarbejdere tage over i virksomheden. Her er planlægning et nøgleord, hvis det skal blive en succes.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan skyder du millionforretningen af

Går du med en drøm om at sælge din virksomhed, så venter en længere proces og en del overvejelser. Men der er hjælp at hente.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie ’Kølige Frank’ sagde nej tak til løvemillioner

Det kan være vanskeligt at sætte pris på en virksomhed. Det kræver først og fremmest indblik i den fremtidige udvikling i selskabet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Det er aldrig nemt at fyre folk

Man skal gøre sit forarbejde grundigt, når man ansætter folk. Det er svært at afskedige igen, og det kræver en god grund.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan spotter du den nye medarbejder

Der er flere meninger om, hvordan man finder den rette, nye medarbejder. Motivation er dog et vigtigt parameter, lyder det fra flere sider.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den første ansættelse er den sværeste

Det er en større proces at blive arbejdsgiver, og det kan være en god idé at søge hjælp, når man ansætter første gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Prøv dig frem og find din nye medarbejder

Det er dyrt at ansætte medarbejdere. Særligt den første medarbejder er en stor beslutning. Men der er gode muligheder for at prøve sig frem.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du selv med, når du starter op?

Samtaler, pauser og struktur i hverdagen er vigtige hjælpemidler i en virksomhedsejers ofte travle arbejdsuge, lyder det fra rådgiver.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan får du finansieringen på plads

En af de største udfordringer for iværksættere er at sikre tilstrækkelig finansiering til at lancere og drive forretningen.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Gå efter succes og sæt det rigtige hold

Som i sportens verden er det helt afgørende for en iværksættervirksomheds succes at have de rette personer på holdet, siger eksperter.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Få styr på den største iværksætter-dræber

Du fik den gode idé, men er der overhovedet nogen, der vil købe? Manglende markedspotentiale koster mange iværksættervirksomheder livet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksætteren er chefen for det hele

Som selvstændig iværksætter skal man kunne træde ind i alle dele af ledelsen, og samtidig skal man være i stand til at lede sig selv. Det er ikke let, men man kan lære det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Ræk hånden ud - der er hjælp hos det offentlige

Der er masser af muligheder for støtte og hjælp for folk med iværksætterambitioner. Både hos det offentlige og hos fagforeningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksættere skal huske strategi og mission

Der ligger meget arbejde i at fastlægge og eksekvere en strategi for en iværksætter, men ikke alt skal være på plads fra dag ét.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Vil du vækste, så søg mod grænsen – og gå over den

Eksportmarkederne rummer store potentialer for danske virksomheder, men det er en svær udfordring at bevæge sig udenfor Danmarks grænser, lyder det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Outsourcing er et tveægget sværd

Der kan være mange penge at spare ved at placere opgaver hos leverandører, men det er ikke altid den rigtige løsning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den bedste rådgivning er uvildig

Som iværksætter og ejer af en mindre virksomhed får man løbende brug for sparring, men der er som regel bedre løsninger end at gå til de tre F’er – friends, fools og family.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Tilfredshed er gift for vækstdrømme

Det kan være svært at skabe vækst i en iværksættervirksomhed, hvor ejeren i bund og grund er tilfreds og mangler sult.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du klar til at knokle 24/7?

Du bliver herre over dit eget liv og din egen tid. Men livet som selvstændig iværksætter er også hårdt, tidskrævende, og der venter næppe en Porsche lige om hjørnet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Pas på: En aftale kan også være en fælde

Man kan godt indgå kundeaftaler uden at skulle forbi en advokat. Men sørg for at få indrammet aftalen på skrift - eksempelvis i en mail. Og er man i tvivl, så søg rådgivning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Dit netværk kan være forskellen på succes eller fiasko

Hvordan bliver man en god netværker? Det gør man blandt andet ved ikke at tænke på sig selv, men ved at tænke på kollektivet, lyder et af rådene.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Man kan aldrig lave for meget markedsføring

Markedsføring er en af de sværeste discipliner for iværksættere og mindre virksomheder. Men man behøver ingen stor pengetank for at få opmærksomhed, lyder det.