OPR-Virksomhedslån

Når næste generation står klar til at tage over

I mange virksomheder er det oplagt at lade familiemedlemmer eller medarbejdere tage over i virksomheden. Her er planlægning et nøgleord, hvis det skal blive en succes.

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Der kommer et tidspunkt for alle virksomhedsejere, hvor man skal overveje, om det er på tide at overlade stafetten til andre.

For ejeren er det ikke alene en uhyre vigtig beslutning rent personligt, men det er samtidig også et meget afgørende tidspunkt i en virksomheds liv.

En af mulighederne er at overdrage virksomheden til en datter, en søn eller et andet medlem af familien. Det kan måske også være en eller flere personer fra den nuværende stab af medarbejdere.

Under alle omstændigheder gælder det, at hvis ejerskiftet bliver planlagt ordentligt og bliver gennemført succesfuldt, så kan det give virksomheden en god mulighed for fremtidig vækst.

Svært at planlægge

Ifølge CBS-undersøgelsen ’Ejerledelse i Danmark’ fra 2016 er det dog en ganske stor udfordring for ejerlederne i Danmark at planlægge og implementere, hvad der skal ske med virksomheden, når den skal overdrages til andre.

Kun en tredjedel af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de har lagt en plan for overdragelsen, mens næsten 4 ud af 10 respondenter ingen plan har. Det er på trods af, at næsten halvdelen forventer at skulle igennem et ejerskifte inden for de næste fem år.

“Mange ejerledere finder langtidsplanlægning svært og udskyder den til fordel for den daglige drift og ledelse af virksomheden. Størstedelen af de barrierer og udfordringer, ejerlederne støder på i forbindelse med planlægning, handler om ejerledernes egen holdning til, om ejerskifte og alderdom hænger sammen,” skriver forfatterne bag undersøgelsen.

Hvem skal overtage?

Men også virksomhedens værdi og spekulationer om tiden bagefter forhaler processen.

Når det kommer til at vælge den næste ejer, er der også stor variation at spore blandt ejerlederne.

FAKTA

Generationsskifte - tjeklisten

Der er en række overvejelser, man skal gøre sig i forbindelse med et generationsskifte.

Analysér virksomhedens situation

 • Hvilken betydning har ejeren for indtjeningsgrundlaget?
 • Hvor stærkt står virksomheden på markederne og produktmæssigt?
 • Hvilken indflydelse vil et skifte have på interessenter, medarbejdere, kunder mv.?

Forventningsafstemning med ny ejer (næste generation)

 • Har den nye ejer de rette kompetencer og erfaring?
 • Harmonerer den afgående ejers forventninger til den fremtidige drift og udvikling med den kommende ejers?
 • Bliver alle arvinger tilgodeset ved skiftet?
 • Vil en anden løsning som eksempelvis salg til ekstern eller afvikling give et bedre resultat?
 • Skal sælger fortsætte i virksomheden i en eller anden rolle?

Hvordan skal skiftes gennemføres?

 • Er der valgt en mægler/rådgiver, der kan gennemføre generationsskiftet?
 • Har parterne de rette selskabskonstruktioner?
 • Hvordan skal salget gennemføres skatte- og afgiftsmæssigt?
 • Hvad skal virksomheden koste?
 • Hvornår skal skiftet gennemføres?
 • Hvordan skal det finansieres?
 • På hvilke betingelser skal generationsskiftet foregår?

Privatøkonomiske konsekvenser for sælger

 • Får sælger sine krav og ønsker til den fremtidige økonomi opfyldt?
 • Skal sælger fortsætte i virksomheden og dermed opnå en indkomst?
Omtrent en fjerdedel af respondenterne peger på familien som en oplagt aftager, syv procent har kig på nuværende medarbejder, mens næsten en tredjedel af de, der har svaret, ikke har besluttet sig.

Til den store usikkerhed knytter sig også det faktum, at mange virksomhedsejere ifølge undersøgelsen slet ikke har klargjort virksomheden til salg. Kun omtrent hver tredje virksomhed er klar eller næsten klar til et salg. Det gælder endda også for de ejerledere, hvor ejerskiftet er mere presserende.

“Vi ser desværre, at alt for mange virksomhedsoverdragelser ikke kommer i stand, eller løber ind i store problemer, fordi virksomhederne ikke er klargjort. Den manglende klargøring koster for både virksomheden, for ejerlederen og i sidste ende også for medarbejderne,” lyder det i undersøgelsen.

De skal ville det

Som virksomhedsmægler har Mogens Bjerre, Nyco, over knap 10 år været med til at gennemføre op mod 100 handler med virksomheder og ydet assistance i forbindelse med overdragelse af masser af virksomheder til næste generation. Fra mindre virksomheder og op til mellemstore af slagsen med trecifrede millionomsætninger.

Han ved derfor også, at det er vigtigt at være særdeles omhyggelig, når man skal finde den næste ejer af en virksomhed.

Det kan være oplagt at vælge et familiemedlem eller en betroet medarbejder, men det er en løsning, der kræver visse overvejelser, og det er en god idé at teste personen, der skal overtage.

“Det er vigtigt at finde ud af, om de er i en situation, hvor de bare ikke kan lade være med at købe virksomheden. De skal virkelig ville det, for det er noget helt andet at være ejer af en virksomhed end eksempelvis ansat eller direktør. Der er helt andre følelser på spil,” forklarer Mogens Bjerre.

Tal tingene igennem

Han peger på, at det er helt nødvendigt, at parterne sætter sig ned og får taget nogle snakke. Både hver for sig med en mægler og sammen.

Det handler ikke mindst om at få afstemt forventninger. Er kompetencerne til stede hos den, der skal tage over? Og hvad med et fremtidigt samarbejde mellem parterne? Og har de samme planer og ønsker for virksomheden?

“Der skal man være endnu skarpere, end når det er salg til en ekstern. Når man har en tæt relation, kan det være svært at tale om tingene. Jeg har siddet i situationer, hvor det, som faren forventede i forbindelse med overtagelsen og virksomhedens fremtid, var helt forskellig fra det, som den datter, der skulle overtage, forestillede sig. Det går ikke i længden,” fortæller Mogens Bjerre.

Mogens Bjerre
Det er ofte forventningsafstemningen, der er den store knast. Til gengæld oplever han sjældent, at det er økonomi eller tekniske udfordringer, der giver problemer i forbindelse med et generationsskifte.

Delvis eller hel tilbagetrækning

Som en del af aftalen er det også en god idé at få på plads, om den sælgende part skal fortsætte i selskabet efter salget. Man ser ofte, at en tilbagetrækning kun sker delvist, og at den tidligere ejer fortsat hjælper til på sidelinjen. Den kan sagtens være en god løsning, men også her gælder det, at man laver en klar aftale om arbejdsfordelingen, og at den nye ejer får plads og ro til at drive virksomheden i den retning, som han eller hun ønsker.

Her er det et særligt godt råd at få en bestyrelse til at lede og fordele slagets gang, hvis virksomheden ikke allerede har det i forvejen.

Det kan sagtens være sådan, at både sælger og køber sidder med i bestyrelsen, men ved at finde en erfaren og kompetent formand sikrer de sig, at der er en person, der kan skride ind, hvis den ene af parterne optræder uhensigtsmæssigt.

“Ejerledere, der sidder i mindre virksomheder, er ofte magtmennesker, der er vant til at bestemme. Derfor er det godt at have en bestyrelsesformand, der har autoritet, og kan sige stop,” siger Mogens Bjerre.

Her vil det være en god idé, hvis den sælgende og købende part er enige om den bestyrelsesformand, de vælger.

Denne artikel er sponsoreret af OPR-Virksomhedslån

OPR-Virksomhedslån har en klar vision at øge vidensniveauet og at forbedre samarbejdsmulighederne for små- og mellemstore virksomheder, herunder særligt iværksættere, således at hver enkelt virksomhed kan fokusere på sin kerneforretning. OPR-Virksomhedslån tilbyder i naturlig forlængelse heraf enkel og fleksibel virksomheds-finansiering til den enkelte iværksætters aktiviteter og behov. Læs mere om OPR og dine lånemuligheder på www.opr-virksomhedslån.dk

Artikel oversigt

Følg
Jyllands-Posten
OPR-Virksomhedslån

“Når nedturen kommer, gælder det om at lære af sine fejl”

Selv de mest erfarne og succesrige iværksættere i Danmark oplever nedture. Ofte er det deres egne fejlslagne beslutninger, som er ved at sende virksomheden ud over kanten.
OPR-Virksomhedslån

Her er bøgerne, iværksætteren skal læse

Biografier med gode råd skrevet af kendte iværksættere, tunge teoribøger eller små handy bøger om forretningsmodeller. Her er ti bøger, du som iværksætter bør læse.
OPR-Virksomhedslån

Sådan spinder iværksætteren sit sikkerhedsnet

Som iværksætter har du mulighed for at vinde stort, men der er også dybt at falde, hvis du snubler. Skulle det ske, så er der hjælp at hente udefra, men du kan også selv gøre meget
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Stil dig selv ét spørgsmål som iværksætter: Hvorfor?

Den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek mener, at man som iværksætter først og fremmest skal gøre sig selv, sine kunder og sine medarbejdere klart, hvorfor man gør det, man gør.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan optimerer du dit leverandørsamarbejde

Leverandørsamarbejde skal ikke kun handle om pris og mængde. Tværtimod kan det være gavnligt for begge selskaber at indgå i et tæt samarbejde om produkter og leverancer.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Fem klassiske problemer - og fem gode løsninger

Udfordringer er der nok af for landets iværksættere. Her er fem klassikere, som det er rart at kende et svar på, før man går i gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan øger iværksætteren sit overskud

Spar eller investér! Der er to knapper, som man kan skrue på for at øge overskuddet. Man kan øge indtægterne eller minimere omkostningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Skal iværksættere reagere på GDPR?

Den nye forordning har også ramt iværksættere, og eksempelvis webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye bestemmelser.
OPR-Virksomhedslån

Test dig selv Er du klar til at blive iværksætter?

Overvejer du at blive selvstændig? Er du i tvivl om, hvorvidt din idé er god nok, eller du i det hele taget er der, hvor du skal tage springet?
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan sætter du rådgivningsholdet

Det er ikke kun afgørende, at man finder folk med de rette funktioner. Gå også efter at finde rådgivere, der passer til din og virksomhedens kemi, lyder rådet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Når næste generation står klar til at tage over

I mange virksomheder er det oplagt at lade familiemedlemmer eller medarbejdere tage over i virksomheden. Her er planlægning et nøgleord, hvis det skal blive en succes.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan skyder du millionforretningen af

Går du med en drøm om at sælge din virksomhed, så venter en længere proces og en del overvejelser. Men der er hjælp at hente.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie ’Kølige Frank’ sagde nej tak til løvemillioner

Det kan være vanskeligt at sætte pris på en virksomhed. Det kræver først og fremmest indblik i den fremtidige udvikling i selskabet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Det er aldrig nemt at fyre folk

Man skal gøre sit forarbejde grundigt, når man ansætter folk. Det er svært at afskedige igen, og det kræver en god grund.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan spotter du den nye medarbejder

Der er flere meninger om, hvordan man finder den rette, nye medarbejder. Motivation er dog et vigtigt parameter, lyder det fra flere sider.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den første ansættelse er den sværeste

Det er en større proces at blive arbejdsgiver, og det kan være en god idé at søge hjælp, når man ansætter første gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Prøv dig frem og find din nye medarbejder

Det er dyrt at ansætte medarbejdere. Særligt den første medarbejder er en stor beslutning. Men der er gode muligheder for at prøve sig frem.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du selv med, når du starter op?

Samtaler, pauser og struktur i hverdagen er vigtige hjælpemidler i en virksomhedsejers ofte travle arbejdsuge, lyder det fra rådgiver.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan får du finansieringen på plads

En af de største udfordringer for iværksættere er at sikre tilstrækkelig finansiering til at lancere og drive forretningen.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Gå efter succes og sæt det rigtige hold

Som i sportens verden er det helt afgørende for en iværksættervirksomheds succes at have de rette personer på holdet, siger eksperter.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Få styr på den største iværksætter-dræber

Du fik den gode idé, men er der overhovedet nogen, der vil købe? Manglende markedspotentiale koster mange iværksættervirksomheder livet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksætteren er chefen for det hele

Som selvstændig iværksætter skal man kunne træde ind i alle dele af ledelsen, og samtidig skal man være i stand til at lede sig selv. Det er ikke let, men man kan lære det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Ræk hånden ud - der er hjælp hos det offentlige

Der er masser af muligheder for støtte og hjælp for folk med iværksætterambitioner. Både hos det offentlige og hos fagforeningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksættere skal huske strategi og mission

Der ligger meget arbejde i at fastlægge og eksekvere en strategi for en iværksætter, men ikke alt skal være på plads fra dag ét.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Vil du vækste, så søg mod grænsen – og gå over den

Eksportmarkederne rummer store potentialer for danske virksomheder, men det er en svær udfordring at bevæge sig udenfor Danmarks grænser, lyder det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Outsourcing er et tveægget sværd

Der kan være mange penge at spare ved at placere opgaver hos leverandører, men det er ikke altid den rigtige løsning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den bedste rådgivning er uvildig

Som iværksætter og ejer af en mindre virksomhed får man løbende brug for sparring, men der er som regel bedre løsninger end at gå til de tre F’er – friends, fools og family.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Tilfredshed er gift for vækstdrømme

Det kan være svært at skabe vækst i en iværksættervirksomhed, hvor ejeren i bund og grund er tilfreds og mangler sult.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du klar til at knokle 24/7?

Du bliver herre over dit eget liv og din egen tid. Men livet som selvstændig iværksætter er også hårdt, tidskrævende, og der venter næppe en Porsche lige om hjørnet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Pas på: En aftale kan også være en fælde

Man kan godt indgå kundeaftaler uden at skulle forbi en advokat. Men sørg for at få indrammet aftalen på skrift - eksempelvis i en mail. Og er man i tvivl, så søg rådgivning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Dit netværk kan være forskellen på succes eller fiasko

Hvordan bliver man en god netværker? Det gør man blandt andet ved ikke at tænke på sig selv, men ved at tænke på kollektivet, lyder et af rådene.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Man kan aldrig lave for meget markedsføring

Markedsføring er en af de sværeste discipliner for iværksættere og mindre virksomheder. Men man behøver ingen stor pengetank for at få opmærksomhed, lyder det.