OPR-Virksomhedslån

Det er aldrig nemt at fyre folk

Man skal gøre sit forarbejde grundigt, når man ansætter folk. Det er svært at afskedige igen, og det kræver en god grund.

Artiklen er leveret af

Som arbejdsgiver kan man komme ud i situationer, hvor man ønsker at afskedige en medarbejder. Må man så bare sparke folk ud? Det korte svar er ’ja’. I Danmark må man altid fyre ansatte.

Men for at undgå at komme i problemer, så er det vigtigt at gribe afskedigelsen an på en ordentlig måde. Det kan i mange tilfælde være en ulykkelig situation for både den afskedigede, kollegerne og for virksomheden, der afskediger.

“Hvis man ikke får afskediget korrekt, og medarbejderen er beskyttet mod afskedigelse i medfør af lov eller anden aftale, så kan det blive dyrt for virksomheden,” fortæller advokatfuldmægtig Cecilie de Claville Christiansen, der er specialist i netop ansættelser og afskedigelser.

Mange kommer i klemme

Hvert år hjælper hun stribevis af klienter, der er kommet i klemme i forbindelse med en afskedigelse, som har ført til uenighed mellem parterne.

“Med mindre man er inde i juraen selv, så vil jeg anbefale, at man tager fat i en advokat for at drøfte en afskedigelse, før den gennemføres, så man kan sikre, at den er saglig. En fyring har stor betydning for lønmodtagerne, og derfor er det altid en god idé at afskedige både mundtligt i en samtale og skriftligt, da en opsigelse i visse tilfælde skal være skriftlig, og i øvrigt altid bør være skriftlig af hensyn til bevisgrundlaget,” siger Cecilie de Claville Christiansen.

I visse tilfælde skal man have en saglig grund til at afskedige. Det kan være i forbindelse med generelle nedskæringer eller omlægninger, og selskabet skal ikke nødvendigvis være tæt på en konkurs. Almindelige økonomiske optimeringer kan være begrundelse nok.

Gravide og barslende er særligt beskyttet

Til gengæld kan det blive meget problematisk, hvis man i sin begrundelse for afskedigelsen benytter ’usaglige’ grunde som eksempelvis alder, graviditet eller måske handicap.

“Jeg har blandt andet oplevet, at virksomheder har afskediget gravide medarbejdere uden at have en saglig begrundelse for opsigelsen. I disse tilfælde kommer arbejdsgiver til at betale dyrt, da gravide medarbejdere og medarbejdere på barsel er særligt beskyttet. Her gælder en omvendt bevisbyrde, så det er virksomheden, der skal bevise, at afskedigelsen ikke har noget med graviditeten eller barslen at gøre. Og det kan være rigtig svært,” forklarer Cecilie de Claville Christiansen.

Risikoen er, at man kommer til at hænge på en godtgørelse svarende til adskillige månedslønninger, hvis man taber sagen.

Sygdom ikke fyringsgrund

Tilsvarende er sygdom i et mindre antal dage i løbet af et år heller ikke nogen lovlig fyringsgrund. Er der tale om et mere omfattende sygdomsforløb, er reglerne mere komplicerede og vil i højere grad bero på en individuel vurdering afhængig af job, branche og virksomhed.

Viser det sig, at medarbejderen ikke er dygtig nok til sit arbejde eller måske, at vedkommende har svært ved at samarbejde med kolleger eller ledelse, så skal man ligeledes være varsom med en afskedigelse. I første omgang skal man forsøge med blandt andet dialog, en skriftlig advarsel om nødvendigt og eventuel omplacering i virksomheden.

Lovgivning omfavner mange

Langt de fleste ansatte i Danmark er omfattet af en overenskomst eller af funktionærlovgivningen. Det betyder, at man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, at der gælder et opsigelsesvarsel. Længden afhænger af ansættelsesforholdet og ancienniteten.

Fakta

7 trin til en værdig opsigelsessamtale

  1. Forberedelse - hav en klar politik for, hvordan den opsagte skal hjælpes igennem afskedigelsesforløbet.
  2. Vælg den rette dag - vælg en dag hvor alle har overskud og undgå en fredag. Det skaber en følelse af bortvisning. Tirsdag og onsdag er bedste bud.
  3. Det rette sted - afskedigelsessamtalen skal foregå privat og uden afbrydelser. Vælg et lokale, der ligger lidt afsides, og hvor ingen kommer og forstyrrer.
  4. Vær tydelig i kommunikationen - sørg for, at den afskedigede ikke er i tvivl om, at vedkommende er opsagt. Vær klar til at svare på hvorfor, hvornår og hvad nu.
  5. Hold tonen professionel - undgå at blive personlig, når budskabet er leveret. Hold tonen professionel og venlig gennem hele samtalen.
  6. Vær forberedt på reaktioner - en opsigelse udløser ofte stærke følelser. Sørg for at kende til mulige reaktioner og vær klar til at rumme dem.
  7. Fortæl om mulighederne - Gør det klart for den opsagte, hvilke muligheder der er for at komme videre via eksempelvis et outplacementforløb eller en coachingordning.

Kilde: AS3 Transition

Generelt gælder det, at man som arbejdsgiver skal betale løn til medarbejderen, indtil opsigelsesvarslet udløber.

Når du afskediger, vil du samtidig have mulighed for eksempelvis at suspendere en medarbejder eller helt at fritstille vedkommende, hvis ikke du ønsker medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden. Ellers vil udgangspunktet være, at medarbejderen skal arbejde i hele opsigelsesperioden.

Der er fordele og ulemper ved de forskellige valg. Fritstilling kan være en god idé, hvis medarbejderen har tæt kontakt med kunderne, mens suspension er en god løsning, hvis man har behov for at kunne indkalde medarbejderen for at opklare et eller flere spørgsmål.

Dokumentation

Uanset om der stilles krav om en skriftlig afskedigelse eller ej, er det en god idé at udfærdige et skriftligt dokument, hvorpå man beder den afskedigede medarbejder kvittere, så man kan dokumentere, at medarbejderen har modtaget afskedigelsen. Her kan en e-mail dog også være en god løsning, da opsigelsen blot skal være kommet til medarbejderens kendskab.

Datoen for modtagelsen kan blandt andet være interessant, når man skal finde frem til længden af opsigelsesperioden.

I outplacementvirksomheden AS3 har man specialiseret sig i at håndtere netop den særlige situation, som det er, når en virksomhed skal afskedige medarbejdere.

Her sidder direktør Jørgen Uhrbrand, der har været med til at rådgive i op mod 300 opsigelsesrunder. Og han peger på, at de mange følelser, der er på spil, gør, at det er en rigtig god idé på forhånd at udfærdige en drejebog for, hvordan afskedigelserne skal gribes an.

Sig ordentlig farvel

Det handler både om at sige ordentligt farvel til den eller de personer, der skal fyres, men også om at sikre, at organisationen, der skal fortsætte, er i stand til at løfte virksomheden videre.

“Der sidder medarbejdere tilbage, som har oplevet et tab. Det overser man tit. Måske har de mistet en kollega, som de har fulgtes med til arbejde eller har siddet sammen med i kantinen. Det handler om at flytte fokus fra dem, der er opsagt, til dem, der skal blive,” fortæller Jørgen Uhrbrand.

Hvordan man rent konkret griber processen an, er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det afhænger eksempelvis af størrelse af virksomheden, antallet af medarbejdere, der skal afskediges og meget andet.

Direktør Jørgen Uhrbrand fra rådgivningsvirksomheden AS3 har været med til at rådgive i op mod 300 opsigelsesrunder. Han råder til at flytte fokus fra dem, der er opsagt, til dem, der skal blive, da der ofte sidder medarbejdere tilbage, der har oplevet et tab.
Sørg for at vælge den rigtige dag, det rette sted, vær tydelig i kommunikationen, overvej og forvent reaktioner fra den eller de opsagte og hav gerne en plan klar for, hvordan du vil hjælpe personen videre i sit karriereforløb. De såkaldte outplacementforløb, hvor 9 ud af 10 efterfølgende kommer i job, kan eksempelvis være en god idé, så man som virksomhed også sikrer sig den rette sparring i en situation, som man måske ikke har stor erfaring med.

Når en medejer forlader selskabet

Det kan komplicere forløbet en del, hvis det er en medejer, der skal forlade virksomheden. Uanset hvad der er årsagen, er det vigtigt at få lavet en skriftlig aftale om exitbetingelserne, at lave en beredskabsplan for, hvordan processen gribes an, og ikke mindst at informere interessenterne - internt i selskabet og eksternt.

“Kommunikationen er ekstrem vigtig. Hvad betyder det for organisationen, at en ofte markant person forlader den? Der skal være fokus på fastholdelse af nøglepersonerne i virksomheden, dem der er tilbage. Tænk også over, hvordan man informerer kunderne og måske pressen om det. Det er vigtigt, at der er enighed om historien hele vejen rundt,” fortæller Jørgen Uhrbrand.

Denne artikel er sponsoreret af OPR-Virksomhedslån

OPR-Virksomhedslån har en klar vision at øge vidensniveauet og at forbedre samarbejdsmulighederne for små- og mellemstore virksomheder, herunder særligt iværksættere, således at hver enkelt virksomhed kan fokusere på sin kerneforretning. OPR-Virksomhedslån tilbyder i naturlig forlængelse heraf enkel og fleksibel virksomheds-finansiering til den enkelte iværksætters aktiviteter og behov. Læs mere om OPR og dine lånemuligheder på www.opr-virksomhedslån.dk

Artikel oversigt

Følg
Jyllands-Posten
OPR-Virksomhedslån

“Når nedturen kommer, gælder det om at lære af sine fejl”

Selv de mest erfarne og succesrige iværksættere i Danmark oplever nedture. Ofte er det deres egne fejlslagne beslutninger, som er ved at sende virksomheden ud over kanten.
OPR-Virksomhedslån

Her er bøgerne, iværksætteren skal læse

Biografier med gode råd skrevet af kendte iværksættere, tunge teoribøger eller små handy bøger om forretningsmodeller. Her er ti bøger, du som iværksætter bør læse.
OPR-Virksomhedslån

Sådan spinder iværksætteren sit sikkerhedsnet

Som iværksætter har du mulighed for at vinde stort, men der er også dybt at falde, hvis du snubler. Skulle det ske, så er der hjælp at hente udefra, men du kan også selv gøre meget
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Stil dig selv ét spørgsmål som iværksætter: Hvorfor?

Den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek mener, at man som iværksætter først og fremmest skal gøre sig selv, sine kunder og sine medarbejdere klart, hvorfor man gør det, man gør.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan optimerer du dit leverandørsamarbejde

Leverandørsamarbejde skal ikke kun handle om pris og mængde. Tværtimod kan det være gavnligt for begge selskaber at indgå i et tæt samarbejde om produkter og leverancer.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Fem klassiske problemer - og fem gode løsninger

Udfordringer er der nok af for landets iværksættere. Her er fem klassikere, som det er rart at kende et svar på, før man går i gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan øger iværksætteren sit overskud

Spar eller investér! Der er to knapper, som man kan skrue på for at øge overskuddet. Man kan øge indtægterne eller minimere omkostningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Skal iværksættere reagere på GDPR?

Den nye forordning har også ramt iværksættere, og eksempelvis webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye bestemmelser.
OPR-Virksomhedslån

Test dig selv Er du klar til at blive iværksætter?

Overvejer du at blive selvstændig? Er du i tvivl om, hvorvidt din idé er god nok, eller du i det hele taget er der, hvor du skal tage springet?
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan sætter du rådgivningsholdet

Det er ikke kun afgørende, at man finder folk med de rette funktioner. Gå også efter at finde rådgivere, der passer til din og virksomhedens kemi, lyder rådet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Når næste generation står klar til at tage over

I mange virksomheder er det oplagt at lade familiemedlemmer eller medarbejdere tage over i virksomheden. Her er planlægning et nøgleord, hvis det skal blive en succes.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan skyder du millionforretningen af

Går du med en drøm om at sælge din virksomhed, så venter en længere proces og en del overvejelser. Men der er hjælp at hente.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie ’Kølige Frank’ sagde nej tak til løvemillioner

Det kan være vanskeligt at sætte pris på en virksomhed. Det kræver først og fremmest indblik i den fremtidige udvikling i selskabet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Det er aldrig nemt at fyre folk

Man skal gøre sit forarbejde grundigt, når man ansætter folk. Det er svært at afskedige igen, og det kræver en god grund.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan spotter du den nye medarbejder

Der er flere meninger om, hvordan man finder den rette, nye medarbejder. Motivation er dog et vigtigt parameter, lyder det fra flere sider.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den første ansættelse er den sværeste

Det er en større proces at blive arbejdsgiver, og det kan være en god idé at søge hjælp, når man ansætter første gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Prøv dig frem og find din nye medarbejder

Det er dyrt at ansætte medarbejdere. Særligt den første medarbejder er en stor beslutning. Men der er gode muligheder for at prøve sig frem.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du selv med, når du starter op?

Samtaler, pauser og struktur i hverdagen er vigtige hjælpemidler i en virksomhedsejers ofte travle arbejdsuge, lyder det fra rådgiver.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan får du finansieringen på plads

En af de største udfordringer for iværksættere er at sikre tilstrækkelig finansiering til at lancere og drive forretningen.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Gå efter succes og sæt det rigtige hold

Som i sportens verden er det helt afgørende for en iværksættervirksomheds succes at have de rette personer på holdet, siger eksperter.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Få styr på den største iværksætter-dræber

Du fik den gode idé, men er der overhovedet nogen, der vil købe? Manglende markedspotentiale koster mange iværksættervirksomheder livet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksætteren er chefen for det hele

Som selvstændig iværksætter skal man kunne træde ind i alle dele af ledelsen, og samtidig skal man være i stand til at lede sig selv. Det er ikke let, men man kan lære det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Ræk hånden ud - der er hjælp hos det offentlige

Der er masser af muligheder for støtte og hjælp for folk med iværksætterambitioner. Både hos det offentlige og hos fagforeningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksættere skal huske strategi og mission

Der ligger meget arbejde i at fastlægge og eksekvere en strategi for en iværksætter, men ikke alt skal være på plads fra dag ét.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Vil du vækste, så søg mod grænsen – og gå over den

Eksportmarkederne rummer store potentialer for danske virksomheder, men det er en svær udfordring at bevæge sig udenfor Danmarks grænser, lyder det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Outsourcing er et tveægget sværd

Der kan være mange penge at spare ved at placere opgaver hos leverandører, men det er ikke altid den rigtige løsning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den bedste rådgivning er uvildig

Som iværksætter og ejer af en mindre virksomhed får man løbende brug for sparring, men der er som regel bedre løsninger end at gå til de tre F’er – friends, fools og family.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Tilfredshed er gift for vækstdrømme

Det kan være svært at skabe vækst i en iværksættervirksomhed, hvor ejeren i bund og grund er tilfreds og mangler sult.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du klar til at knokle 24/7?

Du bliver herre over dit eget liv og din egen tid. Men livet som selvstændig iværksætter er også hårdt, tidskrævende, og der venter næppe en Porsche lige om hjørnet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Pas på: En aftale kan også være en fælde

Man kan godt indgå kundeaftaler uden at skulle forbi en advokat. Men sørg for at få indrammet aftalen på skrift - eksempelvis i en mail. Og er man i tvivl, så søg rådgivning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Dit netværk kan være forskellen på succes eller fiasko

Hvordan bliver man en god netværker? Det gør man blandt andet ved ikke at tænke på sig selv, men ved at tænke på kollektivet, lyder et af rådene.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Man kan aldrig lave for meget markedsføring

Markedsføring er en af de sværeste discipliner for iværksættere og mindre virksomheder. Men man behøver ingen stor pengetank for at få opmærksomhed, lyder det.