OPR-Virksomhedslån

Den første ansættelse er den sværeste

Det er en større proces at blive arbejdsgiver, og det kan være en god idé at søge hjælp, når man ansætter første gang.

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Opgaverne bliver flere og flere, kunderne er glade, og du må efterhånden konstatere, at der er mere arbejde, end én person kan klare.

Måske er det på tide at skrive en ekstra person på lønningslisten.

Går man som virksomhedsejer med tanker om at ansætte sin første medarbejder, så er der dog en række overvejelser, som man skal gøre sig. For det kræver en del arbejde at blive og være arbejdsgiver.

“Jeg ved, at mange synes, at det er et stort arbejde at blive arbejdsgiver. Det er ikke noget, man kommer sovende til, for der er en masse praktiske og juridiske forhold, man skal have styr på,” fortæller advokatfuldmægtig hos Advodan Cecilie de Claville Christiansen.

Hun har specialiseret sig i juridiske spørgsmål, når det kommer til blandt andet ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, og der er masser af fælder, man kan gå i, når man er ny udi arbejdsgiverdelen.

“Man skal være opmærksom på, at man kommer til at stå med et ansvar. Og det kræver noget tid at sætte sig ind i ting som lønsystemer og ansættelsesforhold. Derfor kan det også være en god idé at søge hjælp den første gang,” siger Cecilie de Claville Christiansen.

Hvad må man skrive?

Allerede når man sender et stillingsopslag ud, så er det vigtigt at have sat sig ind i, hvad man må skrive. Både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven stiller krav til, hvad opslaget må og ikke må indeholde.

Eksempelvis må man ikke spørge en ansøger til en graviditet, og man må heller ikke tage race, religion, handicap eller eksempelvis alder med i begrundelsen, når man vælger ansøgere fra.

Man skal også sætte sig ind i, hvordan man opbevarer ansøgninger og cv’er, så man ikke overtræder persondataforordningen. Her gælder det blandt andet, at alle ansøgninger (og et eventuelt medhørende CV) skal slettes eller makuleres, når man har fundet den rette kandidat.

“Jeg vil helt klart anbefale, at man gør sig nogle grundlæggende tanker i forbindelse med ansættelsesprocessen. Ikke mindst i forhold til opslaget, og hvad man må skrive og ikke skrive, da man kan risikere at skulle betale dyre bøder, hvis man overtræder reglerne,” siger Cecilie de Claville Christiansen.

Ansættelseskontrakten skal på plads

Når man er nået så langt i processen, at man har ansat den første medarbejder, så skal man inden for den første måned sørge for at få udfærdiget en ansættelseskontrakt, som både arbejdsgiver og arbejdstager skriver under på. Forsømmer man det, kan medarbejderen få tilkendt en mindre godtgørelse. I praksis er det derfor en god idé at starte på skabelonen til ansættelseskontrakten allerede, når man sender stillingsopslaget ud - og den bør i praksis være underskrevet af begge partner, inden man starter på jobbet.

Ansættelsesaftalen indeholder en række formelle oplysninger som eksempelvis titel, jobbeskrivelse, arbejdstid, ferie, opsigelsesvarsel og ikke mindst løn herunder håndtering af særlige aflønningsformer som eksempelvis løn under barsel, sygdom og overarbejde.

“Jeg vil helt klart anbefale, at man gør sig nogle grundlæggende tanker i forbindelse med ansættelsesprocessen. Ikke mindst i forhold til opslaget, og hvad man må skrive og ikke skrive, da man kan risikere at skulle betale dyre bøder, hvis man overtræder reglerne,” fortæller advokatfuldmægtig hos Advodan Cecilie de Claville Christiansen.
Hvis man er medlem af en arbejdsgiverorganisation, eller man er tiltrådt en overenskomst, skal man følge de regler, der er bestemt her. Er medarbejderen funktionær, og det bestemmer man ikke selv, så skal virksomheden overholde funktionærloven, der angiver regler for bl.a. opsigelsesvarsler, løn under sygdom og barsel.

“Vi oplever ofte, at der opstår tvist mellem arbejdsgiver og arbejdstager, fordi man ikke har haft styr på aftalen. Hvis man ikke har prøvet at lave en ansættelseskontrakt før, vil jeg helt klart anbefale, at man tager fat i en advokat, som kan hjælpe med at få kontrakten udarbejdet, så alle væsentlige forhold fremgår heraf,” siger Cecilie de Claville Christiansen.

Det praktiske

Foruden ansættelseskontrakten er der en række mere praktiske ting, der skal være styr på, når man ansætter en medarbejder.

Man skal registreres som arbejdsgiver på virk.dk, man skal have et lønsystem, der kan hjælpe med at holde styr på pension, ferie og beskatning af indkomst og personalegoder.

Man skal sørge for at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring hos et forsikringsselskab, så medarbejderen er dækket i tilfælde af en ulykke eller en erhvervssygdom som eksempelvis stress.

En arbejdsgiver har også pligt til at lave en skriftlig arbejdspladsvurdering, der blandt andet omhandler ergonomi, støj, indeklima, ulykkesrisiko, kemi og støv og psykisk arbejdsmiljø. Dertil kommer, at man har pligt til at lave en skriftlig rygepolitik, der fastsætter hvor og hvornår, der må ryges.

Det skal du have styr på, når du ansætter
  • Skriv et stillingsopslag - opnå kendskab til det, du ikke må skrive i opslaget eller spørge om i samtalen.
  • Vælg en kandidat og slet de andre ansøgninger og cv’er (indhent skriftligtilladelse hvis noget skal gemmes)
  • Sæt dig evt. ind i reglerne, hvis medarbejderen ansættes i en særlig jobtype (eksempelvis med tilskud) eller lignende.
  • Udarbejd en ansættelseskontrakt, som den nye medarbejder underskriver inden én måned. Heraf fremgår løn, pension, ferie, personalegoder mv.
  • Vær særligt opmærksom på at håndtere personlige oplysninger korrekt.
  • Forbered medarbejderens første dag - hav udstyret klar og lav et introprogram.
  • Husk at registrere dig som arbejdsgiver i virk.dk og investér i et lønprogram, hvis det ikke haves.
  • Udarbejd en rygepolitik, der er synlig.
  • Sørg for at tegne arbejdsskadeforsikring.
  • Lav en arbejdspladsvurdering (APV) hurtigst muligt. Se mere her
Kilde: Guide: Din første medarbejder/ADVODAN
Der er også en række udgifter foruden lønnen, der følger med det at ansætte den første medarbejder. Eksempelvis skal man betale ATP, til en barselsordning og til Feriekonto.

Der er altså nok at sætte sig ind i, men heldigvis er der masser af information at hente på virksomheds- og iværksættersites som startupsvar.dk og virk.dk.

Man får også en god overordnet indføring i emnet i den e-bog, som Cecilie de Claville Christiansen har skrevet, og som kan downloades fra Advodan.dk.

Giv plads til den nye medarbejder

Mens én udfordring er det praktiske med lovgivning og kontrakter, så er en anden udfordring at lade andre komme ind og tage plads i den virksomhed, som man som iværksætter mange gange virkelighed brænder for.

Det oplevede iværksætteren Mikkel Borg Bjergsø, der i 2006 med succes stiftede ølbryggeriet Mikkeller og efterfølgende fik brug for at ansætte de første folk.

“Mit store problem, da jeg begyndte at ansætte, var, at jeg var så dybt inde i virksomheden, og jeg havde en idé om, at jeg bedst kunne gøre alt selv,” fortæller Mikkel Borg Bjergsø.

Han havde svært ved at give ansvaret fra sig, men det ændrede sig, da han fik ansat en driftschef, der kunne forklare, hvorfor han skulle give plads til de nye medarbejdere.

“Han sagde, at det var latterligt, at jeg brugte tiden på at lave eksempelvis momsregnskab, fordi der var meget mere værdi i, at jeg brugte tiden på at opfinde nye øl og lave opskrifter. Det havde jeg ikke set før,” fortæller han.

Derfor er det også væsentligt, at man har gjort sig klart, hvad man ønsker, at den nye medarbejder skal bidrage med, og at man har sørget for, at både det nødvendige udstyr og et introforløb står klart, når medarbejderen begynder den første dag.

Denne artikel er sponsoreret af OPR-Virksomhedslån

OPR-Virksomhedslån har en klar vision at øge vidensniveauet og at forbedre samarbejdsmulighederne for små- og mellemstore virksomheder, herunder særligt iværksættere, således at hver enkelt virksomhed kan fokusere på sin kerneforretning. OPR-Virksomhedslån tilbyder i naturlig forlængelse heraf enkel og fleksibel virksomheds-finansiering til den enkelte iværksætters aktiviteter og behov. Læs mere om OPR og dine lånemuligheder på www.opr-virksomhedslån.dk

Artikel oversigt

Følg
Jyllands-Posten
OPR-Virksomhedslån

“Når nedturen kommer, gælder det om at lære af sine fejl”

Selv de mest erfarne og succesrige iværksættere i Danmark oplever nedture. Ofte er det deres egne fejlslagne beslutninger, som er ved at sende virksomheden ud over kanten.
OPR-Virksomhedslån

Her er bøgerne, iværksætteren skal læse

Biografier med gode råd skrevet af kendte iværksættere, tunge teoribøger eller små handy bøger om forretningsmodeller. Her er ti bøger, du som iværksætter bør læse.
OPR-Virksomhedslån

Sådan spinder iværksætteren sit sikkerhedsnet

Som iværksætter har du mulighed for at vinde stort, men der er også dybt at falde, hvis du snubler. Skulle det ske, så er der hjælp at hente udefra, men du kan også selv gøre meget
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Stil dig selv ét spørgsmål som iværksætter: Hvorfor?

Den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek mener, at man som iværksætter først og fremmest skal gøre sig selv, sine kunder og sine medarbejdere klart, hvorfor man gør det, man gør.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan optimerer du dit leverandørsamarbejde

Leverandørsamarbejde skal ikke kun handle om pris og mængde. Tværtimod kan det være gavnligt for begge selskaber at indgå i et tæt samarbejde om produkter og leverancer.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Fem klassiske problemer - og fem gode løsninger

Udfordringer er der nok af for landets iværksættere. Her er fem klassikere, som det er rart at kende et svar på, før man går i gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan øger iværksætteren sit overskud

Spar eller investér! Der er to knapper, som man kan skrue på for at øge overskuddet. Man kan øge indtægterne eller minimere omkostningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Skal iværksættere reagere på GDPR?

Den nye forordning har også ramt iværksættere, og eksempelvis webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye bestemmelser.
OPR-Virksomhedslån

Test dig selv Er du klar til at blive iværksætter?

Overvejer du at blive selvstændig? Er du i tvivl om, hvorvidt din idé er god nok, eller du i det hele taget er der, hvor du skal tage springet?
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan sætter du rådgivningsholdet

Det er ikke kun afgørende, at man finder folk med de rette funktioner. Gå også efter at finde rådgivere, der passer til din og virksomhedens kemi, lyder rådet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Når næste generation står klar til at tage over

I mange virksomheder er det oplagt at lade familiemedlemmer eller medarbejdere tage over i virksomheden. Her er planlægning et nøgleord, hvis det skal blive en succes.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan skyder du millionforretningen af

Går du med en drøm om at sælge din virksomhed, så venter en længere proces og en del overvejelser. Men der er hjælp at hente.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie ’Kølige Frank’ sagde nej tak til løvemillioner

Det kan være vanskeligt at sætte pris på en virksomhed. Det kræver først og fremmest indblik i den fremtidige udvikling i selskabet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Det er aldrig nemt at fyre folk

Man skal gøre sit forarbejde grundigt, når man ansætter folk. Det er svært at afskedige igen, og det kræver en god grund.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan spotter du den nye medarbejder

Der er flere meninger om, hvordan man finder den rette, nye medarbejder. Motivation er dog et vigtigt parameter, lyder det fra flere sider.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den første ansættelse er den sværeste

Det er en større proces at blive arbejdsgiver, og det kan være en god idé at søge hjælp, når man ansætter første gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Prøv dig frem og find din nye medarbejder

Det er dyrt at ansætte medarbejdere. Særligt den første medarbejder er en stor beslutning. Men der er gode muligheder for at prøve sig frem.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du selv med, når du starter op?

Samtaler, pauser og struktur i hverdagen er vigtige hjælpemidler i en virksomhedsejers ofte travle arbejdsuge, lyder det fra rådgiver.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan får du finansieringen på plads

En af de største udfordringer for iværksættere er at sikre tilstrækkelig finansiering til at lancere og drive forretningen.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Gå efter succes og sæt det rigtige hold

Som i sportens verden er det helt afgørende for en iværksættervirksomheds succes at have de rette personer på holdet, siger eksperter.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Få styr på den største iværksætter-dræber

Du fik den gode idé, men er der overhovedet nogen, der vil købe? Manglende markedspotentiale koster mange iværksættervirksomheder livet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksætteren er chefen for det hele

Som selvstændig iværksætter skal man kunne træde ind i alle dele af ledelsen, og samtidig skal man være i stand til at lede sig selv. Det er ikke let, men man kan lære det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Ræk hånden ud - der er hjælp hos det offentlige

Der er masser af muligheder for støtte og hjælp for folk med iværksætterambitioner. Både hos det offentlige og hos fagforeningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksættere skal huske strategi og mission

Der ligger meget arbejde i at fastlægge og eksekvere en strategi for en iværksætter, men ikke alt skal være på plads fra dag ét.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Vil du vækste, så søg mod grænsen – og gå over den

Eksportmarkederne rummer store potentialer for danske virksomheder, men det er en svær udfordring at bevæge sig udenfor Danmarks grænser, lyder det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Outsourcing er et tveægget sværd

Der kan være mange penge at spare ved at placere opgaver hos leverandører, men det er ikke altid den rigtige løsning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den bedste rådgivning er uvildig

Som iværksætter og ejer af en mindre virksomhed får man løbende brug for sparring, men der er som regel bedre løsninger end at gå til de tre F’er – friends, fools og family.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Tilfredshed er gift for vækstdrømme

Det kan være svært at skabe vækst i en iværksættervirksomhed, hvor ejeren i bund og grund er tilfreds og mangler sult.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du klar til at knokle 24/7?

Du bliver herre over dit eget liv og din egen tid. Men livet som selvstændig iværksætter er også hårdt, tidskrævende, og der venter næppe en Porsche lige om hjørnet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Pas på: En aftale kan også være en fælde

Man kan godt indgå kundeaftaler uden at skulle forbi en advokat. Men sørg for at få indrammet aftalen på skrift - eksempelvis i en mail. Og er man i tvivl, så søg rådgivning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Dit netværk kan være forskellen på succes eller fiasko

Hvordan bliver man en god netværker? Det gør man blandt andet ved ikke at tænke på sig selv, men ved at tænke på kollektivet, lyder et af rådene.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Man kan aldrig lave for meget markedsføring

Markedsføring er en af de sværeste discipliner for iværksættere og mindre virksomheder. Men man behøver ingen stor pengetank for at få opmærksomhed, lyder det.