Midt Factoring

Sådan sikrer virksomheder likviditet til vækst

Det er dyrt at investere i vækst, og danske vækstvirksomheder oplever at få kvalt deres muligheder i manglen på likviditet. Factoring kan for mange virksomheder være løsningen, der giver sikkerhed omkring driften og mulighed for vækst.

For de fleste virksomheder medfører drømmen om vækst en lang række udgifter, før den er ført ud i livet. Her kan factoring være en god løsning, fordi virksomhederne kan opnå finansiering i deres fakturaer, så snart de er sendt ud, og dermed få likviditet til at vækste. Foto Colourbox
Artiklen er leveret af

Når en virksomhed skruer op for ambitionerne og produktiviteten, er der brug for at investere i udvidelse af produktionsapparatet og flere ansatte. Udgifter, der sidenhen forhåbentlig bliver vekslet til øget omsætning og større overskud.

”Vi er i kontakt med mange virksomheder, som har supergode produkter og oplever stigende efterspørgsel, men alligevel har svært ved at vækste, fordi de får nej til finansiering,” siger Søren S. Larsen, CEO i Midt Factoring A/S.

Factoring er en alternativ og uafhængig finansieringsform, som har været anerkendt og anvendt i Danmark siden 1960’erne, men i disse år vinder frem i stor stil.

”Med factoring kan virksomhederne opnå finansiering i deres fakturaer, så snart de er sendt ud. Det betyder, at de ikke behøver vente på, at kunderne betaler, men har likviditeten til rådighed dagen efter,” forklarer han.

Større værdi af debitorerne

Det er også muligt for virksomheder at få debitorfinansiering hos deres pengeinstitut, men her vil banken typisk værdisætte debitorerne lavere og stille en mindre andel af fakturaens beløb til rådighed. Hos Midt Factoring A/S kan virksomheden omdanne 80 procent af fakturaen til disponibel likviditet.

”Samtidig kan det være en klar fordel for virksomheden at få en ekstra, uafhængig finansieringspartner med. Vi har mulighed for at hjælpe på en anden måde end banken, fordi vi alene fokuserer på værdien af debitormassen. Vi tilbyder fleksible løsning er og har en klar interesse i, at virksomheden klarer sig godt – og vi er meget løsningsorienterede,” siger Søren S. Larsen.

Søren S. Larsen, CEO i Midt Factoring A/S, er skeptisk over for virksomhedspantet, fordi det afholder virksomhederne fra at benytte factoring. Dermed går virksomhederne glip af værdifuld likviditet, lyder hans pointe.
Vækst giver mere bogholderi

Når er virksomhed vækster, er der typisk en periode, hvor medarbejderne må løbe hurtigere for at følge med. I den forbindelse kan det være en fordel at outsource sit bogholderi til et factoringselskab.

”Det kan være ressourcekrævende at stå for bogholderi, opfølgning og indberetning. Især hvis man pludselig sender langt flere fakturaer end tidligere. Ved at udlicitere debitoradministrationen sikrer virksomheden, at der bliver fulgt op på de sendte fakturaer, og at alle frister for indberetning bliver overholdt,” siger Søren S. Larsen.

Internationale løsninger

Et andet tidspunkt, der ofte udfordrer vækstvirksomheder, er, når de bevæger sig ind på nye markeder, hvor både sprog og forretningskultur er anderledes.

”Hos Midt Factoring A/S har vi mange års erfaring med forretning på tværs af landegrænser. Vi har konti i en række lande, hvor kunderne kan betale i deres lokale valuta og spare omkostninger til bankoverførsler på tværs af landegrænser. Desuden har vi det unikke fortrin, at vores medarbejdere til sammen taler omkring 10 forskellige sprog,” fortæller Søren S. Larsen.

En af de virksomheder, der nyder godt af de internationale fordele, er CNS Group A/S – en af Skandinaviens største tekstil- og modevirksomheder, som blandt andet står bag mærket Solid og har forhandlere i hele Europa.

”Midt Factoring A/S forstår både sprog, mentalitet og betalingsmoral i de forskellige lande. Sprogkundskaberne er et betydeligt plus, for en kunde, der ikke har betalt til tiden, kan pludselig have svært ved at forstå engelsk. Derfor sparer det både tid og dyre misforståelser, at sagen kan håndteres professionelt og på kundens modersmål,” siger CNS Groups administrationschef Henning Nissen.

Værdifuldt ved generations- og ejerskifte

Ud over vækstfasen kan factoring være et værdifuldt finansieringsværktøj i forbindelse med generations- eller ejerskifte, hvor der ofte er behov for ekstra kapital.

”Det kan være svært at finansiere sådan et skifte optimalt, men ved at foretage finansiering i debitormassen kan der skabes et bæredygtigt fundament for virksomhedens fremtid, og dermed kan skiftet gennemføres succesfuldt,” siger Søren S. Larsen.

Midt Factoring A/S er ejet af Frankrigs næststørste bankkoncern og fuldstændig uafhængig af danske finansielle koncerner. Det betyder, at virksomheder kan samarbejde med Midt Factoring, A/S uanset hvilket pengeinstitut de har.

Følg
Jyllands-Posten
Midt Factoring

Virksomheder vinder på at outsource bogholderiet

Især virksomheder i vækst eller med en internationale kundekreds kan have udfordringer med at styre debitorerne effektivt. Mange virksomheder vælger at alliere sig med en professionel samarbejdspartner – og det sætter et positivt aftryk på bundlinjen.
Midt Factoring

Skaber virksomhedspant værdi for erhvervsvirksomheder?

Virksomhedspant blev indført for at forbedre mindre virksomheders finansieringsmuligheder. Her 10 år senere kigger vi på, om ordningen lever op til sit formål.
Midt Factoring

Sådan sikrer virksomheder likviditet til vækst

Det er dyrt at investere i vækst, og danske vækstvirksomheder oplever at få kvalt deres muligheder i manglen på likviditet. Factoring kan for mange virksomheder være løsningen, der giver sikkerhed omkring driften og mulighed for vækst.
Midt Factoring

Uafhængige finansieringsformer stormer frem blandt danske virksomheder

Factoring og leasing har været kendt i mange år. Men de seneste år har udviklingen inden for disse alternative finansieringsformer for alvor taget fart.
Midt Factoring

Sådan omdanner virksomheder kreditsalg til kontantsalg

Med factoring behøver virksomheder ikke vente utålmodigt på, at kunderne betaler deres faktura. Med debitorfinansiering står 80 procent af fakturaens beløb til rådighed som likvider allerede dagen efter.