Dansk Standard

Sådan vil blockchain ændre verden

Blockchain er teknologien bag den elektroniske valuta Bitcoin, men forventes at blive brugt til meget andet i fremtiden. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder deltager i udviklingen af standarder på området.

Folkeafstemninger, infrastruktur, logistik og sporing er nogle af de områder, hvor blockchain-teknologien forventes at ændre verden mærkbart ved at tilbyde mere effektive og sikre løsninger. Foto: Colourbox
Artiklen er leveret af

Hvad er blockchain?
Kort fortalt er blockchain en database-teknologi, der gemmer data i en kæde af blokke, som løbende bliver delt i et netværk. Dermed er data ikke gemt ét sted, men hos alle på netværket. Det gør systemet robust over for hacking. Når en blok er skabt, kan den ikke ændres eller slettes. Til gengæld er det altid muligt at spore den udvikling og de ændringer, der er sket.
Blockchain er en teknologi, der blev lanceret i 2009 som grundlag for den virtuelle valuta Bitcoin. Teknologien gør det nemt og sikkert at lave online-betalinger, fordi den kan registrere transaktioner i et bredt netværk af brugere og gør det muligt at dele og læse de registrerede data, men ikke at slette eller ændre i dem.

”Hvor internettet anvendes til at udveksle information, bliver blockchain brugt til at udveksle værdier,” forklarer Martin Boye Ovesen, Product Manager i Digitisation & Information Services hos Nets Danmark A/S, som er en af de virksomheder, der gør brug af blockchain-teknologien.

En anden er NewBanking, som udvikler og leverer en onlineplatform, som giver brugeren kontrollen over deres persondata og deres digitale identitet.

”Vi bruger blockchain til at dokumentere, hvilke virksomheder giver brugere adgang til deres persondata, som for eksempel pas og kørekort til deres bank, og hvilke de fratager adgangen igen,” fortæller Morten Helles, CTO i NewBanking og uddyber:

”Alle banker ved, hvad blockchain er, og langt de fleste har gang i blockchain-baserede projekter. I de kommende år vil også ejendomshandler, aktier, værdipapirer, biler og meget andet blive registreret på blockchain. Faktisk vurderer World Economic Forum, at 10 procent af alle verdens aktiver vil være autoritivt regitreret på blockchain i 2027."

Betydning for valg og varer

Men det er ikke kun i forhold til økonomiske transaktioner, at blockchain-teknologien forventes at få gennemgribende betydning. Folkeafstemninger, logistik og infrastruktur er nogle af de områder, hvor teknologien kan understøtte mere effektive og sikre løsninger.

For Morten Helles fra Newbanking er det vigtigt, at der bliver truffet bevidste valg omkring udviklingen af blockchain-teknologien, og at så mange interessenter som muligt er inddraget i processen.
”På samme måde som databaser, internettet og sociale medier har ændret verden og den måde, vi lever på, er der ingen tvivl om, at blockchain vil få enorm indvirkning på hele det globale samfund,” siger Morten Helles og påpeger, at det derfor er afgørende, at der bliver skabt standarder for teknologien, så den udvikles på det rette fundament.

”Når man indfører en ny teknologi, sker der en masse misforståelser, og mange ting bliver gjort forkert, indtil man har opbygget en solid erfaring. Typisk er det også vanskeligt for ny og gammel teknologi at arbejde sammen. Med standarder på området kan vi undgå misforståelser, samle best practice og sikre interoperabilitet,” siger han.

Den internationale standardiseringsorganisation ISO er derfor i gang med at udvikle standarder for blockchain i en dedikeret komité ved navn "ISO TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies". Morten Helles og Martin Boye Ovesen deltog i april i ISO-komiteens første møde om udarbejdelsen sammen med 88 andre delegerede fra 20 lande. Det foregik i Sydney, Australien.

Kun toppen af isbjerget

Hos Nets Danmark A/S ser man også et stort potentiale i blockchain-teknologien.

”Vi har kun set toppen af isbjerget. Indtil videre bliver blockchain hovedsageligt brugt til digital betaling, hvilket er en meget simpel anvendelse. Teknologien kan bruges til meget mere komplekse processer og kan løfte hele verden til et nyt digitalt niveau,” mener Martin Boye Ovesen. Han forventer, at blockchain vil påvirke langt de fleste brancher direkte eller indirekte.

Martin Boye Ovesen fra Nets Danmark A/S mener, at blockchain kan løfte verden til et nyt digitalt niveau og deltager i udviklingen af standarder for at sikre, at teknologien bliver bygget på det rigtige fundament.
”Derfor er det vigtigt, at vi træffer bevidste valg om, hvordan teknologien skal udvikle sig, og at flest muligt interessenter bliver inddraget,” siger Martin Boye Ovesen, som også deltager i standardiseringsarbejdet.

”Standarder vil åbne for flere anvendelsesmuligheder. For eksempel vil de hjælpe offentlige myndigheder til at have tillid til teknologien, og her kan der vindes meget i forhold til effektivisering, fordi det kan automatisere og sikre manuelle processer. Eksempelvis sørge for, at udbetaling af ydelser sker automatisk og er sikret mod misbrug.”

Indsigt og indflydelse

Udover Danmark er Kina, USA, Storbritannien, Australien og Rusland nogle af de lande, der deltager aktivt i standardiseringsarbejdet. Og ifølge de to danske eksperter er det helt oplagt, at Danmark også er med helt i front.

”Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og vi har tradition for at gøre ting elektronisk. Vi har en naturlig interesse i at være med til at drive teknologien frem. Blockchain kan bringe os til næste digitale niveau, fordi teknologien har så mange anvendelsesmuligheder og kan erstatte løsninger, der ikke fungerer optimalt i dag,” siger Martin Boye Ovesen.

Samtidig giver det danske virksomheder flere klare fordele i den globale konkurrence at deltage i udviklingen af standarden.

”Det handler først og fremmest om indsigt og indflydelse. Blockchain er en teknologi, som vil få gennemgribende effekt på vores demokrati, infrastruktur og varers mobilitet. Som deltager taler jeg med dem, der udarbejder love og regler på området og brainstormer med eksperter fra hele verden. Det er enormt spændende og nyttigt – også for vores egen forretning,” lyder det fra Newbankings CTO Morten Helles.

Næste møde for de delegerede, der er med til at udvikle standarderne, finder sted i Japan til november. Desuden afholder EU-kommissionen frem mod februar 2018 en række workshops om blockchain for at involvere flere EU-lande i og udarbejde en fælles EU-vision for standardiseringsarbejdet.

Alle med interesse og viden på området kan deltage i udviklingen af standarderne for blockchain.Vil du vide mere om blockchain, kan du komme til MorgenBrifeing hos Dansk Standard den 28. september. Læs mere

Følg
Jyllands-Posten
Dansk Standard

3D-print kan gøre dansk produktion billigere og mere miljørigtig

Andelen af danske produktionsvirksomheder, der anvender 3D-print, er mere end femdoblet på under tre år. Alligevel halter vi bagefter andre lande i forhold til at bruge teknologien, der kan gøre produktionen hurtigere, billigere, mere miljørigtig – og samtidig sikre lokale arbejdspladser.
Dansk Standard

Robotterne flytter ind - og vi har kun set begyndelsen

Robotterne kommer stadig tættere på os mennesker. De klarer flere og flere opgaver på vores arbejdspladser og i vores hjem. Selvom de er enormt avancerede, er det tætte samarbejde mellem menneske og maskine ikke uden risici. Og det stiller nye krav til sikkerheden.
Dansk Standard

Standarder får Airbus til at foretrække lille dansk virksomhed

Nyt online-univers hjælper mindre danske virksomheder med at høste gevinsterne ved at bruge internationale standarder.
Dansk Standard

Verden ville være fattigere uden standarder

Uden standarder ville mange af de ting, vi tager for givet, blive mere besværlige, og den danske økonomi ville se helt anderledes ud.
Dansk Standard

Kommuner og regioner kan spare tid og penge med standarder

Et pilotprojekt fra Dansk Standard skal lære kommuner og regioner at bruge flere standarder, når de laver udbud. På den måde kan det offentlige nemlig effektivisere deres indkøb og spare skattekroner.
Dansk Standard

Ny standard forebygger stress og mobning

En ny global standard for arbejdsmiljøledelse skal være med til at reducere stress, modning og psykisk dårligt arbejdsmiljø.
Dansk Standard

FN’s verdensmål kræver globalt samarbejde

Med sine 17 verdensmål har FN sat sig for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Skal det lykkes, er der behov for værktøjer, der kan få politikere, virksomheder og borgere til at løfte i flok på tværs af landegrænser.
Dansk Standard

Smart City-løsninger kan blive en guldgrube for danske virksomheder

Danmark har potentiale til at blive verdensleder inden for Smart Cities. Det kræver dog, at der skabes et effektivt og sikkert samspil mellem enkeltstående projekter.
Dansk Standard

Standarder hjælper iværksættere med internationale ambitioner

Mange iværksættere kæmper for at få deres produkt eller ydelse solgt uden for Danmark. Standarder kan være med til at åbne nye markeder og øge eksporten.
Dansk Standard

Dansk eksport har stor gavn af standarder

Det er ikke kun den enkelte virksomhed, men også den danske økonomi generelt, som har glæde af, at danske virksomheder anvender internationale standarder.
Dansk Standard

Sådan bliver din virksomhed klar til den nye persondatalov

Om et halvt år træder EU’s nye persondataforordning i kraft. For mange virksomheder er det en stor opgave at få overblik og system i de mange persondata. To eksperter give gode råd til, hvordan det bedst gribes an.
Dansk Standard

Fremtidens digitale produktion bygger på fælles standarder

I den globale konkurrence er danske produktionsvirksomheder afhængige af en høj produktivitet, og her spiller digitalisering en vigtig rolle. For at sikre, at de mange apparater i produktionen kan kommunikere med hinanden er fælles standarder afgørende.
Dansk Standard

Ny standard skal sikre virksomheder mod korruption

En ny ledelsesstandard klæder danske virksomheder på til at undgå korruption og bestikkelse – både herhjemme, i EU og globalt.
Dansk Standard

Her er Danmark lige så stor som Kina og USA

I mange sammenhænge er Danmark en lille spiller, men på ét område har danske virksomheder lige så meget at skulle have sagt som verdens største selskaber.
Dansk Standard

Sådan vil blockchain ændre verden

Blockchain er teknologien bag den elektroniske valuta Bitcoin, men forventes at blive brugt til meget andet i fremtiden. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder deltager i udviklingen af standarder på området.
Dansk Standard

Standard for ledelse styrker danske virksomheder globalt

ISO 9001 er verdens mest udbredte standard. Med god grund. Tal viser nemlig, at standarden styrker virksomhedernes konkurrenceevne og øger deres resultat. Og stadig flere vil med på vognen. I løbet af de næste 10 år forventes antallet af virksomheder, der anvender ISO 9001, at blive fordoblet.