Dansk Standard

Sådan sikrer fremtidens sundhedssystem dine data

Pulsure, skridttællere og løbeapps. Der indsamles enorme mængder af data om vores sundhed og helbred, og det kan have stor betydning for fremtidens forebyggelse og behandling. Men skal sundhedsvæsenet kunne udnytte disse data sikkert og effektivt, stiller det nye krav til it-systemerne.

Data indsamlet ved hjælp af apps og wearables kan være med til at sikre bedre forebyggelse og behandling. Men skal det ske sikkert og effektiv, stiller det nye krav til it-systemerne. Foto: Colorbox
Artiklen er leveret af

Inden 2020 forventer it-koncernen Intel, at der vil være 50 mia. wearable-enheder i verden. En stor del af dem ifører vi os selv i form af pulsure og skridttællere. Og uanset om du befinder dig på en øde landevej iført løbesko, langt ude i skoven på din mountainbike eller på åbent vand i din havkajak, kan din telefon ved hjælp af apps holde styr på din rute, puls og kalorieforbrænding.

Sundhedsvæsenet anvender også wearables og smart apps i stigende grad, ligesom telemedicin vinder frem. Telemedicin er sundhedsydelser leveret via it, så patienten kan få behandling eller rådgivning, mens de er derhjemme. Ofte ved hjælp af videosamtaler, billeder, spørgeskemaer og måleresultater. KL, Danske Regioner og regeringen har eksempelvis indgået en aftale om, at 95 procent af alle danske KOL-patienter skal behandles telemedicinsk ved udgangen af 2019.

”Teknologisk er det danske sundhedsvæsen med helt fremme i verdenstoppen,” fortæller dr. scient. og professor Morten Kyng fra Alexandra Instituttet, hvor han bl.a. har været projektleder for den tværgående indsats ’Danmark som telemedicinsk foregangsland’.

Dr. scient og professor Morten Kyng fra Alexandra Instituttet mener, at tiden er løbet fra enorme it-systemer, og at fremtidens sundheds-it i stedet vil bestå af mindre systemer, der kan bygges sammen efter behov.
Patientens egne data får en større rolle

Samtidig påpeger han, at den teknologiske topposition kan øge risikoen for, at det danske sundhedsvæsen fortsætter med at gøre tingene som hidtil og er længe om at tage nye muligheder til sig.

”I stedet for at bygge enorme it-systemer, som er dyre og tidskrævende at fejlrette, vil fremtidens sundheds-it bestå at mindre systemer, der kan bygges sammen efter behov. Som byggeklodser, hvor man kan tilkøbe nødvendige apps og funktioner,” forklarer Morten Kyng.

I den forbindelse kommer wearables og apps, der indsamler information, til at spille en stadig større rolle.

”Mange fagfolk er enige om, at man kan lave væsentlig bedre behandling og forebyggelse ved at inddrage patienternes egne data. Det er et område, der kommer i spil, og hvor det må diskuteres, hvordan man sikrer, at borgeren selv har kontrol over de data, der indsamles,” siger Morten Kyng, som er leder af et projekt med fokus på, hvordan hospitaler, kommuner og borgeren selv kan dele data på en måde, der er fornuftig, meningsfuld og tryg for borgeren.

Interoperabilitet er afgørende

Når opgaven bæres af flere mindre systemer, bliver interoperabilitet afgørende – det vil sige, at systemerne skal kunne tale sammen og udveksle data på tværs af sektorer.

”Det kræver, at vi bliver rigtig gode til at arbejde med internationale standarder, ny software og moderne forretningsmodeller,” pointerer Morten Kyng.

Hos den nationale standardiseringsorganisation Dansk Standard har man allerede fokus på at skabe internationale standarder på området. Danmark deltager blandt andet i en international arbejdsgruppe, hvor en række lande arbejder på at udvikle en standard for elektroniske wearables, der interagerer med kroppen. Det kan være alt fra smartwatches og tøj med indbyggede målere til pacemakere.

”I disse år sker der en rivende udvikling inden for sundheds-it, og i den forbindelse er internationale standarder en kæmpe fordel, fordi det giver et fælles sprog at udvikle produkter og løsninger ud fra,” forklarer standardiseringskonsulent Sofia Vork Stokholm.

Der sker en rivende udvikling inden for sundheds-it, og i den forbindelse er internationale standarder en kæmpe fordel, fordi det giver et fælles sprog at udvikle produkter og løsninger ud fra, påpeger Sofia Vork Stokholm fra Dansk Standard.
Større marked for dansk sundhed-it

For det danske sundhedsvæsen kan standarder mindske leverandørafhængigheden og forbedre mulighederne for at vælge den bedste og billigste løsning. Det vil nemlig være mere attraktivt for både danske og udenlandske virksomheder at byde på opgaverne, når erfaringer og teknologier i højere grad kan overføres fra det danske marked til udenlandske og omvendt.

”For virksomheder og producenter betyder internationale standarder, at de kan udvikle til et langt større marked. Det er en stor fordel, fordi sundheds-it og -produkter ofte kræver meget forskning, udvikling og godkendelser,” siger Sofia Vork Stokholm og forklarer samtidig, at standarder gør processen lettere, når nye it-løsninger skal lægges i udbud:

”Standarder gør det nemmere for det offentlige at beskrive, hvad de ønsker og stille præcise krav til produkter eller ydelser. Samtidigt bliver det lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud.”

Desuden spiller standarder en væsentlig rolle for innovation, fordi standarder gør det relativt let for den enkelte virksomhed at indføre viden om markedet direkte i produktudvikling, ydelse eller processer.

”Ofte vil virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger, anvende standarder i udviklingsfasen, fordi standarder rummer vigtig viden om det marked, produkterne eller løsningerne skal ind på. Samtidig dikterer standarder ikke, hvordan slutproduktet skal se ud, men de kan rumme højt specialiseret viden om ét område, som virksomheden så kan overføre til andre områder, og dermed skabe nye innovative produkter eller ydelser,” slutter Sofia Vork Stokholm.

Følg
Jyllands-Posten
Dansk Standard

Snart kan du spise chokolade med god samvittighed

Danmark har stået i spidsen for den første internationale standard for bæredygtig kakao. Den giver for kakaofarmerne bedre vilkår og skal dermed sikre, at der også i fremtiden bliver produceret nok kakao.
Dansk Standard

3D-print kan gøre dansk produktion billigere og mere miljørigtig

Andelen af danske produktionsvirksomheder, der anvender 3D-print, er mere end femdoblet på under tre år. Alligevel halter vi bagefter andre lande i forhold til at bruge teknologien, der kan gøre produktionen hurtigere, billigere, mere miljørigtig – og samtidig sikre lokale arbejdspladser.
Dansk Standard

Robotterne flytter ind - og vi har kun set begyndelsen

Robotterne kommer stadig tættere på os mennesker. De klarer flere og flere opgaver på vores arbejdspladser og i vores hjem. Selvom de er enormt avancerede, er det tætte samarbejde mellem menneske og maskine ikke uden risici. Og det stiller nye krav til sikkerheden.
Dansk Standard

Standarder får Airbus til at foretrække lille dansk virksomhed

Nyt online-univers hjælper mindre danske virksomheder med at høste gevinsterne ved at bruge internationale standarder.
Dansk Standard

Verden ville være fattigere uden standarder

Uden standarder ville mange af de ting, vi tager for givet, blive mere besværlige, og den danske økonomi ville se helt anderledes ud.
Dansk Standard

Kommuner og regioner kan spare tid og penge med standarder

Et pilotprojekt fra Dansk Standard skal lære kommuner og regioner at bruge flere standarder, når de laver udbud. På den måde kan det offentlige nemlig effektivisere deres indkøb og spare skattekroner.
Dansk Standard

Ny standard forebygger stress og mobning

En ny global standard for arbejdsmiljøledelse skal være med til at reducere stress, modning og psykisk dårligt arbejdsmiljø.
Dansk Standard

FN’s verdensmål kræver globalt samarbejde

Med sine 17 verdensmål har FN sat sig for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Skal det lykkes, er der behov for værktøjer, der kan få politikere, virksomheder og borgere til at løfte i flok på tværs af landegrænser.
Dansk Standard

Smart City-løsninger kan blive en guldgrube for danske virksomheder

Danmark har potentiale til at blive verdensleder inden for Smart Cities. Det kræver dog, at der skabes et effektivt og sikkert samspil mellem enkeltstående projekter.
Dansk Standard

Standarder hjælper iværksættere med internationale ambitioner

Mange iværksættere kæmper for at få deres produkt eller ydelse solgt uden for Danmark. Standarder kan være med til at åbne nye markeder og øge eksporten.
Dansk Standard

Dansk eksport har stor gavn af standarder

Det er ikke kun den enkelte virksomhed, men også den danske økonomi generelt, som har glæde af, at danske virksomheder anvender internationale standarder.
Dansk Standard

Sådan bliver din virksomhed klar til den nye persondatalov

Om et halvt år træder EU’s nye persondataforordning i kraft. For mange virksomheder er det en stor opgave at få overblik og system i de mange persondata. To eksperter give gode råd til, hvordan det bedst gribes an.
Dansk Standard

Fremtidens digitale produktion bygger på fælles standarder

I den globale konkurrence er danske produktionsvirksomheder afhængige af en høj produktivitet, og her spiller digitalisering en vigtig rolle. For at sikre, at de mange apparater i produktionen kan kommunikere med hinanden er fælles standarder afgørende.
Dansk Standard

Ny standard skal sikre virksomheder mod korruption

En ny ledelsesstandard klæder danske virksomheder på til at undgå korruption og bestikkelse – både herhjemme, i EU og globalt.
Dansk Standard

Her er Danmark lige så stor som Kina og USA

I mange sammenhænge er Danmark en lille spiller, men på ét område har danske virksomheder lige så meget at skulle have sagt som verdens største selskaber.
Dansk Standard

Sådan vil blockchain ændre verden

Blockchain er teknologien bag den elektroniske valuta Bitcoin, men forventes at blive brugt til meget andet i fremtiden. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder deltager i udviklingen af standarder på området.