Dansk Standard

Internet of Things stiller nye krav til producenterne

Stadig flere ting er online og kommunikerer via nettet. Det stiller nye krav til producenterne, som må sikre, at interoperabilitet og informationssikkerhed er på plads. I den forbindelser spiller standarder en vigtig rolle.

Intelligente skraldespande og automatiske målere. Stadig flere ting bliver online, og der opsamles enorme mængder data om vores liv. Standarder er vigtige for, at vi som forbrugere trygt kan købe funktionsdygtige apparater, som kan kommunikere sammen, og stole på et højt niveau af informationssikkerhed. Foto: Colourbox
Artiklen er leveret af

Allerede i 2008 blev antallet af mennesker, der brugte internettet, overhalet af antallet af ting, som er koblet til nettet. Internet of Things (IoT) får stadig større betydning for vores dagligdag. Eksempelvis viser it- og telekoncernen Ericssons kortlægning af de største digitale trends i 2017, at to ud af fem tror på, at deres smartphone snart vil være i stand til at kende deres vaner og udføre opgaver på deres vegne.

Rådgivningsvirksomheden FORCE Technology har oprettet Nordic IoT Centre, som samler interessenter inden for IoT, så de kan skabe teknisk og semantisk interoperabilitet, bl.a. baseret på standarden ISO 30141.
Ifølge Anders Mynster, seniorkonsulent i den teknologiske rådgivningsvirksomhed FORCE Technology, går der dog et stykke tid, før køleskabet selv bestiller mælk, når du er ved at løbe tør.

”IoT-systemer til forbrugere ligger stadig lidt ude i fremtiden. Men Amazon har skabt en lille forløber: Amazon Dash, som er en knap, der klistres på køleskabet eller vaskemaskinen og fås i flere modeller, som matcher hvert sit produkt, for eksempel dit foretrukne vaskepulvermærke. Så med et tryk på knappen kan du bestille vaskepulver fra Amazon og få det leveret til døren,” fortæller Anders Mynster og forklarer, at udfordringen opstår, når ting skal kunne kommunikere med forskellige platforme og for eksempel købe vaskepulver i én webshop og kaffepulver i en anden.

Intelligente målere og skraldespande

Til gengæld går IoT-udviklingen lige nu stærkt inden for el-, gas- og varmemålere.

”Det er omfattende systemer spredt over store geografiske områder. Derfor giver det god mening, at hver enkelt måler er online og selv kan levere data og give besked om fejl, for eksempel hvis et rør er sprunget,” siger Anders Mynster.

Et andet eksempel er intelligente skraldespande, som flere danske byer allerede har indført. I stedet for, at renovationsarbejdere kører en fast rute dagligt eller ugentligt og undervejs tømmer tomme eller halvfyldte containere, er der monteret en censor i hver skraldespand, som melder ind, når beholderen er fyldt. Derefter kan systemet planlægge dagens rute ud fra hvor, der er behov for at tømme containere.

”Mange producenter af ting og apparater kigger på IoT i øjeblikket. Men vores erfaring er, at chancen for succes er størst, når producenterne indgår samarbejde med nogle, der ved, hvordan man implementerer elektronik og administrerer et it-system,” forklarer Anders Mynster og understreger, at det handler om at samle de rette kompetencer. Dette er netop formålet i FORCE Technologys Nordic IoT Centre, som netop samler disse interessenter for at skabe interoperabilitet, både teknisk, baseret på f.eks. standarden ISO 30141, og semantisk, det vil sige, hvordan data bliver fortolket og anvendt.

Standarder giver sikkerhed

Netop interoperabilitet og informationssikkerhed er to områder, hvor udviklingen inden for IoT stiller nye krav til producenterne.

”Som forbrugere må vi kunne stole på, at apparaterne fungerer sammen, og at de opsamlede data formidles sikkert. Standarder er et redskab til begge dele og er med til at sikre, at producenterne arbejder ud fra de samme retningslinjer og kvalitetskrav,” siger Jens Heiede, kommerciel direktør i Dansk Standard, som er Danmarks nationale standardiseringsorganisation, der blandt andet arbejder for, at Danmark og danske virksomheder får størst mulig værdi af og indflydelse på europæiske og internationale standarder.

Han er enig i, at den lynhurtige udvikling på IoT-området er en udfordring for producenterne.

”Vi laver de standarder, producenter, myndigheder og forbrugere efterspørger. Producenterne er vant til at arbejde med standarder, men udviklingen af fx nye apps går så stærkt, at de måske glemmer at få standarden på plads. Som forbrugere må vi vænne os til at vælge ud fra standarder, hvis vi vil være sikre på, at interoperabiliteten og informationssikkerheden er på plads,” fastslår han.

Jens Heiede tror ikke, at der vil komme en decideret mærkningsordning for IoT-produkter. Til gengæld forudser han, at der vil komme stigende bevidsthed omkring IoT i fremtiden.

”Jeg tror, branchen er voksen nok til at regulere sig selv. Det kan have fatale konsekvenser for en virksomhed, hvis den én gang mister data. Så for producenterne er informationssikkerhed et vigtigt konkurrenceparameter,” siger han.

”Forbrugere må kunne stole på, at apparater fungerer sammen, og at de opsamlede data formidles sikkert. Standarder er et redskab til begge dele,” siger siger Jens Heiede, kommerciel direktør i Dansk Standard.
Få indflydelse på fremtidens standarder

En af de internationale standarder, der kan hjælpe producenterne af IoT, er ISO 27001, som netop omhandler informationssikkerhed.

”Den dækker et hjørne af IoT, og det samme gør en række andre standarder. Men der er ikke nok standarder på området og ikke nok, der spiller sammen. Det er et arbejde, der er i gang, og som vi oplever stor interesse for,” forklarer Jens Heiede.
Dansk Standard koordinerer flere end 250 udvalg med over 1.800 virksomheder, organisationer og NGO’er, der er med til at udvikle og revidere europæiske og internationale standarder.

”For os er det vigtigt, at danske virksomheder kan spille en rolle i forhold til, hvilke standarder der skal laves, og samtidig få indsigt i, hvordan morgendagens standarder ser ud. Det giver store markedsfordele, og er med til at styrke dansk vækst og konkurrencekraft,” påpeger han.

Dansk Standard har både oprettet et udvalg for IoT, der er med til at udvikle internationale standarder på området samt Forum for IoT, der samler virksomheder, organisationer og myndigheder med interesse i IoT. Forummet skal bl.a. sikre dialog om fremtidens standardisering på området og sikre, at der bliver taget udgangspunkt i danske virksomheders styrkepositioner og behov.

Læs mere om Forum for IoT her:

Følg
Jyllands-Posten
Dansk Standard

Snart kan du spise chokolade med god samvittighed

Danmark har stået i spidsen for den første internationale standard for bæredygtig kakao. Den giver for kakaofarmerne bedre vilkår og skal dermed sikre, at der også i fremtiden bliver produceret nok kakao.
Dansk Standard

3D-print kan gøre dansk produktion billigere og mere miljørigtig

Andelen af danske produktionsvirksomheder, der anvender 3D-print, er mere end femdoblet på under tre år. Alligevel halter vi bagefter andre lande i forhold til at bruge teknologien, der kan gøre produktionen hurtigere, billigere, mere miljørigtig – og samtidig sikre lokale arbejdspladser.
Dansk Standard

Robotterne flytter ind - og vi har kun set begyndelsen

Robotterne kommer stadig tættere på os mennesker. De klarer flere og flere opgaver på vores arbejdspladser og i vores hjem. Selvom de er enormt avancerede, er det tætte samarbejde mellem menneske og maskine ikke uden risici. Og det stiller nye krav til sikkerheden.
Dansk Standard

Standarder får Airbus til at foretrække lille dansk virksomhed

Nyt online-univers hjælper mindre danske virksomheder med at høste gevinsterne ved at bruge internationale standarder.
Dansk Standard

Verden ville være fattigere uden standarder

Uden standarder ville mange af de ting, vi tager for givet, blive mere besværlige, og den danske økonomi ville se helt anderledes ud.
Dansk Standard

Kommuner og regioner kan spare tid og penge med standarder

Et pilotprojekt fra Dansk Standard skal lære kommuner og regioner at bruge flere standarder, når de laver udbud. På den måde kan det offentlige nemlig effektivisere deres indkøb og spare skattekroner.
Dansk Standard

Ny standard forebygger stress og mobning

En ny global standard for arbejdsmiljøledelse skal være med til at reducere stress, modning og psykisk dårligt arbejdsmiljø.
Dansk Standard

FN’s verdensmål kræver globalt samarbejde

Med sine 17 verdensmål har FN sat sig for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Skal det lykkes, er der behov for værktøjer, der kan få politikere, virksomheder og borgere til at løfte i flok på tværs af landegrænser.
Dansk Standard

Smart City-løsninger kan blive en guldgrube for danske virksomheder

Danmark har potentiale til at blive verdensleder inden for Smart Cities. Det kræver dog, at der skabes et effektivt og sikkert samspil mellem enkeltstående projekter.
Dansk Standard

Standarder hjælper iværksættere med internationale ambitioner

Mange iværksættere kæmper for at få deres produkt eller ydelse solgt uden for Danmark. Standarder kan være med til at åbne nye markeder og øge eksporten.
Dansk Standard

Dansk eksport har stor gavn af standarder

Det er ikke kun den enkelte virksomhed, men også den danske økonomi generelt, som har glæde af, at danske virksomheder anvender internationale standarder.
Dansk Standard

Sådan bliver din virksomhed klar til den nye persondatalov

Om et halvt år træder EU’s nye persondataforordning i kraft. For mange virksomheder er det en stor opgave at få overblik og system i de mange persondata. To eksperter give gode råd til, hvordan det bedst gribes an.
Dansk Standard

Fremtidens digitale produktion bygger på fælles standarder

I den globale konkurrence er danske produktionsvirksomheder afhængige af en høj produktivitet, og her spiller digitalisering en vigtig rolle. For at sikre, at de mange apparater i produktionen kan kommunikere med hinanden er fælles standarder afgørende.
Dansk Standard

Ny standard skal sikre virksomheder mod korruption

En ny ledelsesstandard klæder danske virksomheder på til at undgå korruption og bestikkelse – både herhjemme, i EU og globalt.
Dansk Standard

Her er Danmark lige så stor som Kina og USA

I mange sammenhænge er Danmark en lille spiller, men på ét område har danske virksomheder lige så meget at skulle have sagt som verdens største selskaber.
Dansk Standard

Sådan vil blockchain ændre verden

Blockchain er teknologien bag den elektroniske valuta Bitcoin, men forventes at blive brugt til meget andet i fremtiden. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder deltager i udviklingen af standarder på området.