Dansk Standard

Her er Danmark lige så stor som Kina og USA

I mange sammenhænge er Danmark en lille spiller, men på ét område har danske virksomheder lige så meget at skulle have sagt som verdens største selskaber.

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Til daglig er Torben Foged direktør i ForbrugerLaboratoriet i Middelfart. En lille, højt specialiseret virksomhed med fire ansatte, som rådgiver virksomheder og sikkerhedstester legetøj, børneprodukter, tekstiler og meget andet. Men når LEGO, Top-Toy og andre af de største spillere i den danske legetøjsbranche mødes i Udvalget for Legetøjssikkerhed, er det Torben Foged, der sidder for bordenden som formand.

”Vi har en god og saglig debat, og jeg har absolut aldrig oplevet problemer ved at være en lille virksomhed. Tværtimod giver det respekt, at vi bringer vores kvalifikationer i spil, selv om vi ikke har 100 medarbejdere at trække på,” fortæller Torben Foged.

Til daglig har Torben Foged blot fire ansatte under sig i virksomheden Forbrugerlaboratoriet, mens som formand for Udvalget for Legetøjssikkerhed er han i ligeværdig dialog med nogle af verdens største legetøjsproducenter.
Udvalget for Legetøjssikkerhed arbejder med at udvikle europæiske og internationale standarder for legetøj med fokus på mekanisk, fysisk og kemisk sikkerhed. Det drives af Dansk Standard, som er bindeled til de europæiske og internationale organisationer ISO og CEN, hvis medlemslande udarbejder fremtidens standarder.

Kvalifikationer før alt andet

Internationale standarder er med til at sikre, at alle lande og virksomheder lever op til de samme krav, for eksempel i forhold til sikkerheden ved legetøj. Det sikrer gennemsigtighed i hele leverandørkæden, så forbrugere og virksomheder trygt kan købe og handle på tværs af landegrænser.

I Danmark er det et lovkrav, at alt legetøj skal CE-mærkes, og danske virksomheder kan følge de harmoniserede standarder for at sikre, at deres produkter lever op til lovens krav. Derfor spiller både europæiske og internationale standarder en vigtig rolle for mange danske virksomheder.

Som formand og ekspert er Torben Foged med til at bringe det danske udvalgsarbejde videre på internationalt plan, og her sidder han sammen med nogle af de førende eksperter og største legetøjsproducenter. For eksempel Barbies skaber, den amerikanske gigant Mattel.

”I ISO har hvert land én stemme. Det betyder, at Danmark har lige så meget indflydelse som USA og Kina,” siger Torben Foged, der kan genkende nogle af sine egne formuleringer i den færdige standard.

”Kvalifikationer kommer før alt andet, og vi er kun tre-fire testlaboratorier repræsenteret, så der bliver lyttet til den viden, vi kommer med, og vi har helt klart indflydelse på standardens udformning.”

Indsigt, indflydelse og markedsposition

Netop muligheden for at få indflydelse på de standarder, der gælder på ens marked, kan have afgørende betydning for danske virksomheder, pointerer Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

”Ved at deltage i udviklingen af morgendagens standarder får danske virksomheder en indsigt og indflydelse, som styrker deres markedsposition. Det kan simpelthen aflæses på bundlinjen,” siger han og opfordrer endnu flere små og mellemstore virksomheder til at deltage i udviklingen. For deres egen skyld.

Jens Heiede, der er standardiseringsdirektør hos Dansk Standard, mener, at mange flere danske virksomheder kan øge deres indtjening ved at deltage i udviklingen af fremtidens internationale standarder.
”Hvis en standard ændrer sig, kan det være nødvendigt for virksomhederne at ændre deres produktion, og når de deltager i udviklingen af standarder, er de bekendt med de nye krav allerede, inden de bliver publiceret. Det er en kæmpe fordel.”

Mens 99 procent af de danske virksomheder er SMV’er, udgør virksomheder med mindre end 250 ansatte kun cirka 40 procent af de virksomheder, der deltager i udviklingen af standarder.

”Jeg tror, det skyldes, at de ikke er klar over den indtægt, de kan få, og at de ikke kender graden af ligestilling. I dette forum har store og små virksomheder præcis samme indflydelse på fremtidens marked,” siger Jens Heiede.

En undersøgelse fra 2015 udarbejdet af regeringen viser, at danske virksomheder, der benytter standarder, har 50 procent højere eksport, end virksomheder, der ikke gør.

Trækker viden til Danmark

Hos ForbrugerLaboratoriet, der også yder rådgivning til producenter og myndigheder, er det især den viden, der bringes med hjem fra udvalgsarbejdet, som har værdi. 

”Vi trækker viden til Danmark, og når der kommer nye krav, kender vi baggrunden for dem og kan rådgive vores kunder på et oplyst grundlag og dermed sikre, at de implementerer kravene rigtigt,” siger Torben Foged, der er sikker på, at mange flere – også iværksættervirksomheder – ville have gavn af at deltage i udviklingen af nye standarder.

”Hvis man arbejder udviklingsorienteret og er en idérig virksomhed, som skaber nye produkter, så kan man føle sig begrænset af de krav, der stilles. Ved at deltage i udviklingen af standarder kan man både arbejde for, at standarden ikke spænder ben for ens produkt, og man kan bringe sig på forkant med de kommende krav,” siger Torben Foged.

Følg
Jyllands-Posten
Dansk Standard

Snart kan du spise chokolade med god samvittighed

Danmark har stået i spidsen for den første internationale standard for bæredygtig kakao. Den giver for kakaofarmerne bedre vilkår og skal dermed sikre, at der også i fremtiden bliver produceret nok kakao.
Dansk Standard

3D-print kan gøre dansk produktion billigere og mere miljørigtig

Andelen af danske produktionsvirksomheder, der anvender 3D-print, er mere end femdoblet på under tre år. Alligevel halter vi bagefter andre lande i forhold til at bruge teknologien, der kan gøre produktionen hurtigere, billigere, mere miljørigtig – og samtidig sikre lokale arbejdspladser.
Dansk Standard

Robotterne flytter ind - og vi har kun set begyndelsen

Robotterne kommer stadig tættere på os mennesker. De klarer flere og flere opgaver på vores arbejdspladser og i vores hjem. Selvom de er enormt avancerede, er det tætte samarbejde mellem menneske og maskine ikke uden risici. Og det stiller nye krav til sikkerheden.
Dansk Standard

Standarder får Airbus til at foretrække lille dansk virksomhed

Nyt online-univers hjælper mindre danske virksomheder med at høste gevinsterne ved at bruge internationale standarder.
Dansk Standard

Verden ville være fattigere uden standarder

Uden standarder ville mange af de ting, vi tager for givet, blive mere besværlige, og den danske økonomi ville se helt anderledes ud.
Dansk Standard

Kommuner og regioner kan spare tid og penge med standarder

Et pilotprojekt fra Dansk Standard skal lære kommuner og regioner at bruge flere standarder, når de laver udbud. På den måde kan det offentlige nemlig effektivisere deres indkøb og spare skattekroner.
Dansk Standard

Ny standard forebygger stress og mobning

En ny global standard for arbejdsmiljøledelse skal være med til at reducere stress, modning og psykisk dårligt arbejdsmiljø.
Dansk Standard

FN’s verdensmål kræver globalt samarbejde

Med sine 17 verdensmål har FN sat sig for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Skal det lykkes, er der behov for værktøjer, der kan få politikere, virksomheder og borgere til at løfte i flok på tværs af landegrænser.
Dansk Standard

Smart City-løsninger kan blive en guldgrube for danske virksomheder

Danmark har potentiale til at blive verdensleder inden for Smart Cities. Det kræver dog, at der skabes et effektivt og sikkert samspil mellem enkeltstående projekter.
Dansk Standard

Standarder hjælper iværksættere med internationale ambitioner

Mange iværksættere kæmper for at få deres produkt eller ydelse solgt uden for Danmark. Standarder kan være med til at åbne nye markeder og øge eksporten.
Dansk Standard

Dansk eksport har stor gavn af standarder

Det er ikke kun den enkelte virksomhed, men også den danske økonomi generelt, som har glæde af, at danske virksomheder anvender internationale standarder.
Dansk Standard

Sådan bliver din virksomhed klar til den nye persondatalov

Om et halvt år træder EU’s nye persondataforordning i kraft. For mange virksomheder er det en stor opgave at få overblik og system i de mange persondata. To eksperter give gode råd til, hvordan det bedst gribes an.
Dansk Standard

Fremtidens digitale produktion bygger på fælles standarder

I den globale konkurrence er danske produktionsvirksomheder afhængige af en høj produktivitet, og her spiller digitalisering en vigtig rolle. For at sikre, at de mange apparater i produktionen kan kommunikere med hinanden er fælles standarder afgørende.
Dansk Standard

Ny standard skal sikre virksomheder mod korruption

En ny ledelsesstandard klæder danske virksomheder på til at undgå korruption og bestikkelse – både herhjemme, i EU og globalt.
Dansk Standard

Her er Danmark lige så stor som Kina og USA

I mange sammenhænge er Danmark en lille spiller, men på ét område har danske virksomheder lige så meget at skulle have sagt som verdens største selskaber.
Dansk Standard

Sådan vil blockchain ændre verden

Blockchain er teknologien bag den elektroniske valuta Bitcoin, men forventes at blive brugt til meget andet i fremtiden. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder deltager i udviklingen af standarder på området.