Aabenraa Kommune

Aabenraa går fra provinsby til attraktiv studieby

I Aabenraa samarbejder byens ni uddannelsesinstitutioner tæt med kommune, virksomheder, kultur- og fritidsinstitutioner. Idéen er at skabe en attraktiv studieby og et tæt fællesskab ved at lade de unge få indflydelse på byens udvikling.

Den 21-årige studerende Thor Røber oplever, at samarbejdet på tværs af uddannelserne i Aabenraa skaber et bedre sammenhold mellem de studerende i byen. Foto: Lene Esthave

Artiklen er leveret af Aabenraa Kommune

»Der er sket et skifte i Aabenraa. Byen er gået fra at være en almindelig provinsby til en aktiv campusby med et væld af uddannelser og aktiviteter for de unge,« lyder det fra den 21-årige studerende Thor Røber.

»Vi kan ikke hamle op med Aarhus og København på størrelsen, men vi kan noget ganske særligt i forhold til at skabe et fællesskab«
Susanne Gram Skjønnemann
Han er vokset op i Aabenraa og går i dag på Social- og Sundhedsskolen Syd, hvor han studerer til social og sundhedshjælper.

Med en opvækst og skolegang i Aabenraa har han et indgående kendskab til den udvikling, byen har været igennem, siden University College Syddanmark indviede byens campus i 2017.

Thor Røber er ikke alene studerende, men også formand for CampusRådet, der er de studerendes råd. Her sidder to repræsentanter fra hver uddannelse, og de samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutionerne for at skabe gode forhold for byens studerende.

Politisk opbakning

CampusRådet er etableret som en del af kommunens strategi, der skal gøre Aabenraa til en attraktiv studieby.

Der er nemlig brug for en ekstra indsats, hvis byen skal være i stand til at trække studerende til, når konkurrenterne hedder Aarhus og København.

»Vi kan ikke hamle op med Aarhus og København på størrelsen, men vi kan noget ganske særligt i forhold til at skabe et fællesskab,« fortæller Susanne Gram Skjønnemann, der er projektleder for Aktiv Campus Aabenraa, der er en samlende funktion, som koordinerer kontakten mellem de studerende og kommunen.

Med projektet Aktiv Campus Aabenraa arbejder byen for at skabe et uddannelsesunivers, hvor elever på tværs af uddannelserne kan mødes, feste, få oplevelser sammen og være med til at sætte deres præg på campusbyen og uddannelserne.

Det har blandt andet udmøntet sig i en årlig campusdag, hvor de nye studerende fra alle uddannelserne samles omkring studiestart med teambuilding samt kreative og sportslige aktiviteter, som rundes af med musik og præmier.

Den studerende Thor Røber, der er formand for CampusRådet, har et tæt samarbejde med Susanne Gram Skjønnemann, der er projektleder for Aktiv Campus Aabenraa, der er en samlende funktion, som koordinerer kontakten mellem de studerende og kommunen. Foto: Lene Esthave

Tæt samarbejde

Ifølge Susanne Gram Skjønnemann er der stor interesse fra alle sider for at udvikle uddannelsesmiljøet i byen.

»Campusbyen har stor opbakning fra politisk hold, og når de unge kommer med deres ønsker, så er der stor lydhørhed,« siger hun.

Studiebyen Aabenraa

Uddannelser: Produktionshøjskolen Meritten, 10. Aabenraa, UC Syd, Aabenraa Statsskole, Deutsches Gymnasium, IBC Aabenraa, EUC Syd, VUC Syd og Social- og Sundhedsskolen Syd.

Videregående studieretninger: Pædagog, pædagogisk assistent, socialrådgiver, sygeplejerske

Antal studerende: 5.500 fordelt på alle uddannelser.

Der er boliggaranti til nye studerende, der flytter til området.

University College Syddanmark (UC Syd) åbnede deres helt nye Campus ved semesterstart i september 2017.

Der er 1.300 studerende på de videregående uddannelser.

Læs mere på www.aabenraa.dk/borger/tilflytter/campusbyen-aabenraa

Typisk går kommunen ind og støtter projekter økonomisk og med rådgivning. På sigt er det så eleverne i CampusRådet, der overtager styringen med aktiviteterne. Ifølge Thor Røber, bliver der altid lyttet, når CampusRådet har møder med kommunens folk, og de studerende oplever, at deres idéer nemt finder vej til byrådssalen.

De studerende selv byder ind med masser af gode tiltag. Blandt andet er der ved at blive etableret et lokale, som de studerende får som deres eget område.

»De unge på de gymnasiale uddannelser har ofte mere fokus på fester, mens de studerende på de videregående uddannelser arrangerer flere kulturelle og sociale events. Men ved at samarbejde kan vi skabe større og flere arrangementer,« fortæller projektlederen.

Det er nemmere at gå til ni uddannelser, når der skal skaffes midler, og Susanne Gram Skjønnemann hjælper også med fondsansøgninger og fundraising, når de unge kommer med en god idé. Ligeledes byder det lokale erhvervsliv også ind med både midler og arrangementer, hvor de studerende kan få en større indsigt i de muligheder, der er for en karriere lokalt, når uddannelsen er ovre.

Mere liv i byen for de unge

Thor Røber fremhæver, at samarbejdet på tværs af uddannelserne skaber et bedre sammenhold mellem de studerende i byen. I CampusRådet får medlemmerne indsigt i de andre uddannelser, og medlemmerne sørger for, at de studerende mødes på kryds og tværs til forskellige arrangementer.

Det sociale er en vigtig del af studietiden, og det tætte samarbejde sikrer, at der er gode muligheder for at finde nye venner på de andre studier, ligesom de studerende netværker og udvikler sig personligt gennem fællesskabet.

Endelig har selve Aabenraas byliv også udviklet sig i takt med, at der er kommet flere studerende til.

»Der er kommet meget mere liv i byen for de unge. Blandt andet i form af bedre væresteder, barer og caféer, som skaber mere liv og er medvirkende til, at det er megafedt at være studerende i Aabenraa,« siger Thor Røber.

Følg
Jyllands-Posten
Aabenraa Kommune

Aabenraa går fra provinsby til attraktiv studieby

I Aabenraa samarbejder byens ni uddannelsesinstitutioner tæt med kommune, virksomheder, kultur- og fritidsinstitutioner. Idéen er at skabe en attraktiv studieby og et tæt fællesskab ved at lade de unge få indflydelse på byens udvikling.
Aabenraa Kommune

Ny viden får ledige i job

Aabenraa Kommune bruger mange ressourcer på at videreuddanne kommunens ledige og kontanthjælpsmodtagere. Det er til gavn for kommunens økonomi, virksomhederne, der mangler kvalificeret arbejdskraft, og de ledige, som får nye kvalifikationer og bedre muligheder for at finde et job.
Aabenraa Kommune

Erhvervsfællesskab gør stærk

Padborg er porten til Europa. Derfor er en række virksomheder gået sammen og har skabt erhvervsfællesskabet Padborg Transportcenter, som skal sikre vækst til området, optimalt samarbejde med Aabenraa Kommune og løse dagligdags problemer.
Aabenraa Kommune

Her snakker man over hækken

Familien Fink flyttede fra Horsens til Aabenraa, da de gode jobs viste sig. Udover drømmejobs glæder familien sig over naturen, billige huspriser og ikke mindst den gode skole til børnene.
Aabenraa Kommune

Naturmælk vækster i Aabenraa Kommune

Det sønderjyske andelsmejeri Naturmælk havde stor glæde af Aabenraa Kommunes erhvervspilot, da det økologiske mejeri stod overfor en udvidelse. Mejeriet har gennem årene oplevet stor vækst og satser på at spille en stor rolle i den grønne udvikling i området.
Aabenraa Kommune

Vi blev budt velkommen med åbne arme

Jonas Azimi og Maria Jessen blev lokket fra de store universitetsbyer til Aabenraa, hvor spændende og udfordrende jobs ventede. Begge frygtede ensomheden i den nye by, men de er faldet godt til. Aabenraa Kommune har fokus på det gode liv og gør en særlig indsats for, at unge tilflyttere hurtigt får et netværk i byen.