Politik

Aarhus-borgmester vil bekæmpe islamisme med 10-punkts-plan

Efter TV2's afdækning af bl.a. shariaråd, imamers accept af flerkoneri og mandens ret til at kræve sex, når han lyster, vil borgmester Jacob Bundsgaard (S) parallelsamfundet i Aarhus til livs med en række initiativer. V og K er forundrede over, at han først reagerer nu.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) vil parallelsamfundet i Aarhus til livs via et nyt udspil. Foto: David Bering

Imamer skal certificeres, kvinder skal have hjælp til at flygte fra tvangsægteskaber og privatskoler skal under lup.

Sådan lyder nogle af initiativerne i borgmester Jacob Bundsgaard (S) nye plan "Opgør mod parallelsamfundet - nye initiativer imod vold, overgreb og ufrihed".

Udspillet kom mandag aften på baggrund af TV2's programmer "Moskeerne bag sløret", hvor imamer i aarhusianske moskéer over for skjult kamera er kommet med en række opsigtsvækkende synspunkter. Bl.a. at kvinder skal stå til rådighed for deres mand, når han ønsker sex, blive i ægteskabet selv om ægtemanden er voldelig og ønsker flere koner. Desuden siger nogle imamer, at det er i orden at slå børn, hvis ikke de beder.

Aarhus-borgmester skrotter stormoské efter afsløringer

»I Aarhus vil vi gøre op med de parallelsamfund og forskruede kvindesyn, som desværre findes i vores by. Vi skal arbejde for, at ingen kvinder tvinges til ægteskab, sex eller holdes uden for arbejdsmarkedet,« begrunder Jacob Bundsgaard sit udspil på facebook.

Han fortsætter:

»Vi skal udvide exit-programmerne, så man kan flygte fra undertrykkende miljøer, og vi skal opfordre regeringen og Folketinget til at tage initiativ til en imam-certificering.«

I udspillet understreger han, at »Vi er nødt til at tage affære«, og at det kræver en række initiativer, som han vil opfordre regeringen og Folketinget til at støtte med lovinitiativer.

Stor skuffelse i Gellerup over nej til stormoske

Venstre og de Konservative i Aarhus er forundrede over, at borgmesteren først reagerer nu.

»Nogle af de ting, han har ridset op, har han haft rigelig tid til at rette op på. Oppositionen har gentagne gange gjort opmærksom på problemer med parallelsamfund, uden han lyttede. Der er en historik, hvor han ikke kan frasige sig ansvaret for ikke at have lyttet og handlet,« siger Venstres leder, Bünyamin Simsek, der dog anerkender, at nogle af punkterne er gode.

Venstre og de Konservative har bl.a. brugt parallelsamfund i det vestlige Aarhus som et argument imod at bygge en stormoské der.

Men først nu mener Jacob Bundsgaard, at der findes dokumentation for, at det forholder sig sådan.

»Vi kan ikke bygge politik på formodninger. Der er nødt til at være håndfast fakta,« siger han.

Bünyamin Simsek mener dog, at den seneste tids afdækninger i TV2 ikke bidrager med væsentligt nyt.

»Vi har en meget godtroende og naiv borgmester, hvis han ikke har vidst, hvad der findes af parallelsamfund i byen. Man kan ikke være kaptajn, hvis man ikke ved, hvad der foregår på skibet. Det udstiller, at borgmesteren ikke har haft føling med den by, han er borgmester for. Vi har pointeret og debatteret det gang på gang. Han ved godt, at det her ikke er nyt,« siger han.

De Konservative i Aarhus tvivler på, at borgmesteren og Socialdemokraterne kan klare kampen mod parallelsamfundet.

»Hvis man først nu indser problemernes omfang, efter TV2 udsendelser, så afspejler det en afgrundsdyb uvidenhed. Det afspejler en borgmester, der fuldstændigt mangler fornemmelse for sin bys største problemer,« lyder det fra K-leder, Marc Perera Christensen, der tilføjer:

»Tilliden til - og troen på - at Socialdemokraterne og deres socialistiske samarbejdspartnere kan håndtere denne opgave, findes ikke. De sidste 30 år er fyldestgørende dokumentation for dette.« siger byrådsmedlemmer, der mener, at S i årtier har svigtet at løse problematikken.

Her er udspillets 10 punkter:

1. Imam-certificering

Vi opfordrer Regeringen og Folketinget til at tage initiativ til at oprette en decideret certificering og uddannelse af prædikanter i Danmark. Herved kan vi sikre os, at vi ikke har prædikanter – herunder imamer – der handler og prædiker i strid med danske love og værdier.

2. Exit-program

Regeringen og Folketinget opfordres til at udvide exit-programmerne fra at være fokuseret på at få folk væk fra bander og ekstremistiske grupper, til også at tage vare på medborgere, der vil flygte fra tvangsægteskab, vold eller genopdragelse. Alle der søger væk fra en undertrykker, hvad enten det er fra familie, lokalsamfund eller noget tredje, skal møde en fremstrakt hånd fra kommunen og andre myndigheder og hjælpes ud af det undertrykkende miljø.

3. Kvinders ubestridelige frihed og rettigheder

Kvinders frihed og selvbestemmelse er ikke til diskussion i Danmark. Igen skal tvinges til at blive i et voldeligt ægteskab. Ingen skal tvinges til sex. Og ingen skal hindres i at komme ud på arbejdsmarkedet. Alle kvinder skal kende til retten til frihed og personlig sikkerhed. Alle kvinder skal kende til demokrati, ligeværd og økonomiske muligheder, og folkeskolens undervisning skal afspejle og understøtte dette.

Vi skal understøtte kvindeforeninger i deres arbejde med at styrke kvinder af anden etnisk herkomst og samtidig se på, om der er nye veje, vi kan gå, for at få kvinder fra etniske minoriteter i beskæftigelse.

Moskéforening Vi forstår borgmesters bekymring

4. Børnene først

Børn i Danmark skal vokse op med frihed, tolerance og lige muligheder – i tråd med FN’s børnekonvention. Ingen børn skal leve i frygt for vold og social kontrol. Når og hvis det finder sted, skal det have konsekvenser, og tvangsforanstaltninger skal bringes i spil.

Tidlige indsatser og et helhedsorienteret familieperspektiv kan være med til at bryde den sociale arv. Vi skal tage hånd om børn og kvinder samtidig. Børns integration i uddannelse- og fritidsmiljøer skal understøttes af deres mødre og vi skal i langt højere grad arbejde med rollemodeller målrettet børn. Samtidig skal frivillige kræfter endnu mere på banen. Vi skal understøtte at børn fra etniske minoriteter kan deltage i fritidsaktiviteter udenfor socialt udsatte boligområder.

5. Skolegang

Børn og unges uddannelse er forudsætningen for en vellykket integration. Der skal stærk fokus på den tidlige indsats, for at unge med en anden etnisk baggrund kan få uddannelse og job – og få en forståelse for værdierne og reglerne i det danske samfund.

Som samfund må vi derfor sikre åbenhed og indsigt i private skolers virke. Vi foreslår derfor, at Regeringen og Folketinget skaber lovgivningsmæssige rammer for tilsyn med private skoler for at sikre den pædagogiske kvalitet og bredde.

6. Gymnasier

Den ubalance, der er i elevsammensætningen på visse af vores gymnasier, skal adresseres. Det er et samfundsproblem der kræver handling. I særdeleshed er der et behov for en bedre fordeling af tosprogede elever.

Konkret er der behov for en opblødning eller fjernelse af afstandskriteriet, så fordelingsudvalget kan fordele de tosprogede elever bedre.

7. Dobbelte retssystemer

Vi vil lave en målrettet indsats for, at al kriminalitet meldes til politiet – også i udsatte boligområder. Det støtter tilliden til politiet som myndighed og forhindrer yderligere normskred i vores udsatte boligområder, der ellers er inde i en positiv udvikling med mindre kriminalitet. Vores kommunale medarbejdere i de udsatte boligområdet er et centralt middel til at opbygge en forståelse for, at politiet er en positiv samarbejdspartner og kan hjælpe den enkelte borger videre en positiv retning.

8. Konsekvent opfølgning

Det er tidligere kommet frem, at der har været en systematisk rådgivning i, hvordan man snyder med sociale ydelser. Det er nødvendigt at få afklaret i hvilket omfang denne rådgivning har resulteret i snyd med sociale ydelser – og der er behov for at tage hånd om dette. Det drejer sig om flere typer af sociale ydelser, herunder også førtidspensionssager. Religiøst betinget modvilje er ikke en acceptabel årsag til at være ude af arbejdsmarkedet.

9. Støtte åbenhed om aktiviteter

For at imødegå dannelse af parallelsamfund er det vigtigt, at der er et åbent billede af de aktiviteter, der finder sted i offentlige rammer. Vi vil derfor få udarbejdet en systematisk undersøgelse af, hvilke aktiviteter, der foregår i de bygninger, som fællesskabet råder over.

På samme måde bør Regeringen og Folketinget bidrage til, at kommunerne får klarere regler til at undgå støtte til yderligtgående religiøse aktiviteter, herunder gennemgå Folkeoplysningsloven med henblik på at få fjernet tilskud til ekstreme religiøse foreninger.

10. Fælles rammer for styrket integration

Eksistensen af parallelsamfund udgør en ødelæggende trussel for en succesfuld integration af nye danske borgere. Derfor skal der skabes en ny og styrket dialogramme mellem de etniske minoriteter, de danske myndigheder og civilsamfundet. Der er behov for en fælles afklaring af de værdier, der understøtter en vellykket integration.

Der har været et tillidsbrud, men det må og skal ikke påvirke de gode moderate kræfter. For at undgå at vi kommer i samme situation igen, er det nødvendigt at opbygges organer, der kan fastholde den åbne dialog om fælles værdier og fælles handlinger.

Følg
Jyllands-Posten
Forsiden lige nu
Annonce
Seneste nyt
Se flere
Annonce
Kommentar
Debatindlæg

Debat: Letbanens direktør får gyldent håndtryk

Martin Søby, Stockholmsgade 5 2. tv., Aarhus N
Uforståelig at direktør Claus Rehfeld Moshøj belønnes efter eklatant fejl

Debat: Aarhus og magtarrogance

Kristian Bak Jensen, økologisk landmand, Tørringvej 44, Gjerlev J.
Måske er det meget sundt for Aarhus Kommune for en kort stund at mærke, hvordan det er at være den lille.
Restauranter

Farvel til gastronomiregionen

Aarhus var europæisk gastronomiregion i 2017 med over 250 madevents i regionen. Evalueringen af året kommer i januar. Aktørerne håber at kunne fortsætte samarbejdet, bl.a. med byens restauranter.
Annonce
Redaktionen anbefaler

Analyse: Hvor skal vi hen, Aarhus?

Analyse: Den 1. januar begyndte den nye byrådsperiode for det nyvalgte byråd i Aarhus Kommune. Men hvad bliver de 31 lokale politikeres udfordringer i de kommende fire år? JP Aarhus kommer her med et bud på byrådets fem væsentligste opgaver.
Annonce
Her laves 35 mio flasker vin om året: Og i tre dage opfordres til sanseløs druk
Med sine alsidige lokalklimaer og en produktion af 35 mio. flasker vin årligt er Israel en ambitiøs spiller på vinmarkedet, selv om alkohol for mange israelere er forbeholdt festdage. 
Se flere
Bolig
Husk havens gæster: Giv rigeligt med god mad, så kommer de igen
Netop nu har havens fugle brug for hjælp til at komme gennem den kolde tid. Vinterfodring er med til at hjælpe bestanden, så vi også til forår og sommer kan glæde os over solsorte, mejser og spurve. 
Se flere

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her