*

Aarhus

Letbanedirektør sagde, han gik med livremme og seler, men da havde Trafikstyrelsen allerede klædt ham af

Letbanedirektør Claus Rehfeld Moshøj forklaringer til letbanens ejere, kommune og region, harmonerer ikke med Trafikstyrelsens, viser JP Aarhus’ gennemgang af forløbet op til aflysning af åbningen.

Claus Rehfeldt Moshøj, direktør, Aarhus Letbane. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

To livremme og to sæt seler.

Dette billede for sikkerheden på Aarhus Letbane brugte letbanedirektør Claus Rehfeld Moshøj tre dage før åbningsfesten til at forsikre ejerne, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, om, at letbanen nok skulle komme til at køre, på trods af at Trafikstyrelsen i timerne forinden havde oplyst, at letbanen ikke ville få en tilladelse til at blive sat i drift.

Denne melding fra direktøren vægtede højt for borgmester Jacob Bundsgaard (S), fortalte han i dagene efter at den storstilede åbning af letbanen var blevet aflyst, og han over for en stor flok journalister kommenterede forløbet og en redegørelse fra letbanedirektøren.

Nu kan JP Aarhus afdække, at denne redegørelse og Claus Rehfeld Moshøjs orientering af ejerkredsen langtfra harmonerer med den opfattelse, som Trafikstyrelsen, der skal give letbanen lov til at køre, har af forløbet.

For ifølge Trafikstyrelsen var der hverken livremme eller seler på letbanens sikkerhedsledelsessystem, fremgår det af en aktindsigt i styrelsens korrespondance med Aarhus Letbane.

Ifølge et referat fra et møde mellem Aarhus Letbane, letbaneoperatøren Keolis og Trafikstyrelsen onsdag den 20. september gjorde styrelsen det klart, at den på grund af manglende godkendelser mente, at det ikke var muligt for letbanen at komme til at køre tre dage senere, som Aarhus Letbane havde planlagt.

Denne kendsgerning er parterne enige om.

Flere har undret sig over, at åbningsfesten ikke efter denne for Aarhus Letbane nedslående melding blev aflyst allerede onsdag i stedet for først i 11. time fredag aften.

Oplæg til vilkår

Af letbanedirektør Claus Rehfeld Moshøj og kommunens stadsdirektør Niels Højbergs redegørelser om forløbet op til åbningsfuseren ringede letbanedirektøren efter mødet onsdag formiddag med Trafikstyrelsen i København til stadsdirektør Niels Højberg og regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen for at orientere om situationen. Den uddybede Claus Rehfeld Moshøj efterfølgende i en mail til de to topembedsmænd:

»Vi er villige til at acceptere alle de vilkår, styrelsen måtte stille i forhold til at komme i drift. Men der er ikke belæg for ikke at give os tilladelse med vilkår. Letbanen fremsender i aften oplæg på vilkår til styrelsen,« skriver direktøren.

Og kl. 17.30 sendte Claus Rehfeld Moshøj så embedsmændene et oplæg til forhandling med Trafikstyrelsen:

»Vi mener med de opstillede barrierer, at der ikke kan rejses tvivl om, at det er sikkert som passager at benytte Aarhus Letbane. Det er også sikkert uden disse forholdsregler, men så er der to livremme og to sæt seler.«

Hvad letbanedirektøren imidlertid ikke oplyste, er, at Trafikstyrelsen på mødet onsdag formiddag tilsyneladende gav udtryk for en anden opfattelse.

»TBST tydeliggjorde, at manglerne i Keolis sikkerhedsledelsessystem var at et sådant omfang, at det ikke fandtes relevant at gå ind i en drøftelse af konditioner ift. til at opnå et sikkerhedscertifikat til Keolis førend det bebudede åbningstidspunkt d. 23.9.2017,« hedder det sig i styrelsens konklusionsreferat fra mødet.

Således havde letbanedirektøren intet figenblad at dække sin optimisme med set med styrelsens briller.

Klar melding onsdag

Kåre Clemmesen, vicedirektør i Trafikstyrelsen, vævede heller ikke, da han blev spurgt, om der var noget, som kunne tyde på, at Aarhus Letbane fra afslaget onsdag og frem til aflysningen fredag kunne have formodninger om, at det godt kunne lade sig gøre at få letbanen godkendt til at køre lørdag.

»Nej, nej, det må jeg sige, altså så havde vi ikke meldt så klart ud til dem onsdag morgen. Altså ikke set fra vores side i hvert fald,« siger Kåre Clemmesen, som understreger, at han ikke vil kritisere Claus Rehfeld Moshøj for at forsøge til det sidste.

»Men vi var ikke der, hvor der overhovedet var et grundlag for at snakke om at køre på betingelser, fordi det var simpelthen langt fra, at vi kunne indlade os på sådan en snak,« uddyber vicedirektøren.

Den opfattelse havde letbanedirektøren tilsyneladende ikke. Torsdag aften ringede han og talte med styrelsens (TBBST) direktør, Carsten Falk Hansen.

»TBBST direktør understreger, at det ser svært ud. Forklarer at TBBST ser på muligheden for at kunne køre på vilkår. Spørger til deltagelse på møde fredag, og siger at vilkår vil blive diskuteret, selvom det kan være, at de måske er helt umulige at opfylde. Afslutter med at sige om CRM har bemærket, at han har meldt sig til åbningsfesten,« fremgår det af Claus Rehfeld Moshøjs redegørelse.

Præsenteret for dette siger, Kåre Clemmesen:

»Jeg kan ikke forestille mig, at det er sådan tingene er blevet sagt, og jeg kan kun sige, at det er mig, der har den sag,« siger han og understreger, at han var meget eksplicit, da han onsdag sagde, at lørdagens åbning var urealistisk, og de var langt fra en diskussion om vilkår.

»Der er forskel på at sidde til møder og i ro og mag forklare, hvad man mener, når modparten er frustreret, og så en eller anden telefonsamtale, hvor nogen ringer op dybt frustreret. Dem, der er frustreret, har typisk også svært ved at høre, hvad den anden egentlig siger,« konstaterer vicedirektøren.

Da Aarhus Letbane kastede håndklædet i ringen og indså, at åbningsfesten måtte aflyses, hed det sig i den udsendte pressemeddelelse kl. 19.01, »at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) har fredag den 22. september afvist at give de endelige godkendelser af Letbanen i Aarhus«... og »Ikke desto mindre må Aarhus Letbane i dag konstatere, at Trafikstyrelsen er uenig med en af verdens største og mest anerkendte assessorer – et firma som Trafikstyrelsen har forhåndsgodkendt.«

Aarhus Letbane. Fritskrabet

Intet argument

Claus Rehfeld Moshøj har også forklaret sin optimisme med, at metroen havde lignende udfordringer og fik en godkendelse under særlige vilkår.

Kåre Clemmesen konstaterer, at det godt kan passe, at letbanedirektøren har nævnt dette argument over for styrelsen i dagene op til letbanens planlagte åbning. Metroen er ikke nævnt i styrelsens referat fra onsdagens møde, og den har ifølge vicedirektøren heller ikke været et emne i diskussionerne.

»Vi har jo talt om substansen. Det kan sagtens være, at Claus har ret i, at han har sagt det to-tre gange, men det preller jo af, fordi det er jo ikke noget argument. Vi må forholde os til, hvad der foreligger,« siger Kåre Clemmesen, der mener, at letbanen ikke kan sammenlignes med metroen.

Han henviser bl.a. til, at metroen er 15 år, og der var en anden regulering dengang. Desuden kan det være, at metroen nåede i mål i sidste øjeblik, fordi projektet havde været tættere på i opløbsfasen. Han konstaterer, at sammenligningen svarer til, at to personer fem dage før eksamen begynder at læse op på stoffet, og at den ene består, mens den anden dumper.

»Du går så op og siger til censor, at min kammerat bestod, hvorfor kan jeg ikke få lov til at bestå, det er den samme situation. Så siger censor: Du kan ikke stoffet ordentligt,« lyder det fra Kåre Clemmesen, der understreger, at det godt kan være, at Aarhus Letbane har ret i, at letbanen er sikker, men at det ikke er nok som grundlag for at overbevise styrelsen.

Et års problemer

JP Aarhus’ gennemgang af forløbet omkring sikkerhedscertificering af Keolis Aarhus Letbane (KAL) viser, at operatørens udfordringer med at få godkendelserne på plads har været langstrakt.

Tilbage i november 2016 konstaterede styrelsen efter et tilsyn, at KAL ikke havde et system, der levede op til kravene. Tre måneder senere vurderede styrelsen, at ingen af de påpegede mangler ved det tidligere tilsyn kunne lukkes, og at sikkerhedsledelsessystemet bar præg af manglende færdiggørelse.

Netop dette system haltede det også gevaldigt med at få klar i maj og altså helt frem til åbningen, fremgår det af Trafikstyrelsens dokumenter.

Efter et tilsyn den 13. og 14. september – halvanden uge før den planlagte letbaneåbning, lyder budskabet:

»Konklusionen er, at der stadig ikke er et system, der lever op til kravene. Tilsynsrapport fremsendes. Der er noteret otte mangler, og det konkluderes, at systemet virker ufærdigt og usammenhængende,« hedder det i et notat om hele forløbet.

Forskelligt fokus

I sin redegørelse konstaterer Claus Rehfeld Moshøj også, at styrelens audit hos Keolis »....ikke er gået godt. TBBST rettede fokus på andre områder i sikkerhedsledelsessystemet end det, der var forventet fra Keolis’ side ...«

Forinden – den 9. september – havde Aarhus Letbane ellers taget konsekvensen og indsat sin egen sikkerhedschef hos Keolis.

Trods Keolis’ mange problemer – også i selvsamme måned, som letbanen skal åbne, skriver Claus Rehfeld Moshøj i sin mail til ejerne onsdag følgende, efter at Trafikstyrelsen har meddelt, at åbningen bør aflyses:

»Operatøren Keolis har ikke formået at beskrive deres virksomhed tilfredsstillende, men har de seneste 11 uger vist at de kan løfte opgaven på sikker og betryggende vis.«

Sådan ser Trafikstyrelsen ikke på forløbet.

»Nej, det er ikke vores billede. Det er derfor, vi ikke har kunnet godkende det sikkerhedsledelsessystem. Jeg henholder mig til, at de ikke har fået prioriteret det. Det er ikke det samme som at sige, at de ikke er i stand til det. Jeg forholder mig kun til, hvad vi får forelagt,« siger Kåre Clemmesen.

5 spørgsmål til Claus Rehfeld

Trafikstyrelsen meddeler onsdag, at der ikke vil kunne gives en godkendelse. Hvorfor vælger du alligevel at fortsætte processen?

»Det gør jeg, fordi det er kutyme og helt normalt, at man kan få en godkendelse på vilkår. Samtidig får vi en række godkendelser ind på andre områder, og derfor har vi en berettiget tro på, at det kan lade sig gøre at få en godkendelse på vilkår inden lørdag.«

Kaare Clemmesen, vicedirektør i Trafikstyrelsen, oplyser, at Trafikstyrelsen aldrig har givet Aarhus Letbane et tilsagn om, at der var mulighed for at få en godkendelse på vilkår?

»Det er korrekt, men de har sagt, at jeg var velkommen til at fremsende vilkår, så de kunne kigge på dem. Og deres direktør sagde til mig torsdag aften, at de selv arbejdede med et sæt af vilkår, men han ville ikke love mig noget som helst. Derfor har jeg en forventning om, at mødet fredag morgen i København vil handle om at diskutere vilkår for at få lov at køre.«

Du nævner i din mail om onsdagen til kommune og region, at Keolis gennem de seneste 11 uger har vist, at de kan løfte opgaven på sikker og betryggende vis. Hvad bygger du det på, når Trafikstyrelsen gentagne gange har udtrykt kritik af Keolis sikkerhedsledelsessystem?

»Det er baseret på, at der har kørt tog rundt i 11 uger i Aarhus, og det har Keolis stået for. Testkørslerne har forløbet godt, bortset fra en ulykke, som opstod, fordi en bilist overså en rød pil.«

Den 13. og 14. sep. – blot halvanden uge før åbningen – er der tilsyn med Keolis, som giver ny kritik?

»Det er papirdelen af sikkerhedsledelsessystemet, og det er stærkt uheldigt, at der opstår it-problemer. Det havde vi opfordret Keolis til at få løst, men det lykkedes ikke, og det er møgirriterende.

Du bruger Metro og Øresundsforbindelsen som argument for at fortsætte processen. Men er det ikke helt anderledes systemer?

»Metroen var som vores letbane et helt nyt komplet system, der skulle bygges op, og den kørte på vilkår i to år. Øresundsforbindelsen var også en hel særlig problematik med tog mellem to lande, og de kørte også med en godkendelse på vilkår i flere år. Derfor er det naturligt at sammenligne med de systemer, som også er nye komplette systemer.«

Følg
Jyllands-Posten
Forsiden lige nu
Annonce
Seneste nyt
Se flere
Annonce
Kommentar
Debatindlæg

Debat: Lad os lige smutte til London eller Paris

Jonathan Ries, bestyrelsesmedlem Vedvarende Energi Klosterport 4F, Aarhus C
Vores forbrug har taget overhånd, når danskere flyver til udlandet på en smuttur for at holde julefrokost. Hvad med miljøet?

Debat: Hvorfor blev Camilla Fabricius ikke rådmand?

Randi Bruhn Mannion, Hvidmosevej 8, Ebeltoft
Endelig kom der et svar fra formanden fra Socialdemokratiet i Aarhus på spørgsmålet om, hvorfor Camilla Fabricius ikke blev rådmand i Aarhus.
Restauranter
Annonce
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her