Annonce
JP Aarhus 20 år
Aarhus

Sygemeldinger og opsigelser dræner Dalgaardens økonomi

Vikarforbruget sender økonomien på den selvejende døgninstitution Dalgaarden i Højbjerg i et langt større minus end forventet.

Døgninstitutionen Dalgaarden var i december sidste år lukningstruet grundet grænseoverskridende og ydmygende behandling af stedets børn. Dalgaarden modtager udsatte og omsorgssvigtede børn mellem 5-12 år. Foto: Morten Lau-Nielsen

Sygemeldinger, ekstra vagter og mange flere vikarer end planlagt betyder, at den selvejende døgninstitution Dalgaarden i Højbjerg forventer et merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2018.

Beløbet er 2,7 mio. kr. højere end aftalt i den økonomiske genopretningsplan, som institutionen indgik med Aarhus Kommune i begyndelsen af året. JP Aarhus har fået aktindsigt i en række statusnotater fra Aarhus Kommune om Dalgaarden. I et af notaterne fra 20. juni 2018 fremgår det, at hverken Aarhus Kommune eller Dalgaardens bestyrelsen har tiltro til, at institutionen kan følge den planlagte genopretningsplan.

»Det vurderes, at merforbruget kan stige yderligere i 2018 grundet børnetal og vikarforbrug,« fremgår det.

I et andet notat fra den 4. juni, fastslår socialforvaltningen, at »som følge af et fortsat højt vikarforbrug er det ikke Aarhus Kommunes vurdering, at Dalgaarden kan følge den økonomiske genopretningsplan«.

Mange flere vikartimer

Der er flere årsager til institutionens økonomiske problemer. I kommunens notater samt informationsbrev til kommunen fra Dalgaardens bestyrelse fremgår det, at især vikarforbruget har været voldsomt i årets første måneder. For at redde økonomien på institutionen er antallet af børn på Dalgaarden reduceret i løbet af året.

Af den årsag valgte ledelsen i maj at omplacere/afskedige ni medarbejdere, sætte tre medarbejdere ned i tid og at undlade at forlænge seks medarbejdere i tidsbegrænsede vikariater. Men de beslutninger har givet uro i personalegruppen, fremgår det i notatet fra den 4. juni 2018 fra socialforvaltningen til social- og beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune.

Dalgaarden er igen truet

»Dalgaarden oplever flere sygemeldinger end sædvanligt bl.a. som følge af processen omkring de kapacitetstilpasninger Dalgaarden iværksatte den 7. maj 2018. Sygemeldingerne fra personalet afføder et øget brug af vikarer, hvilket skaber utryghed hos børnene og øgede økonomiske omkostninger,« står der.

Fakta om Dalgaarden

Institutionen Dalgaarden i Højbjerg blev oprettet i 1961 og har været kendt for i høj grad at inddrage familierne til beboerne.

Dalgaarden modtager udsatte og omsorgssvigtede børn mellem 5-12 år på indskrivningstidspunktet.

Aarhus Kommune, som har driftsoverenskomst med Dalgaarden, har 18 børn anbragt på institutionen.

Dalgaarden har været normeret til at tage sig af 42 børn, men er ved nedjustere til at tage sig af 28 børn.

Forvaltningen i Aarhus Kommune modtog i 2016 34 indberetninger om magtanvendelse på Dalgaarden.

I 2017 modtog forvaltningen 88 indberetninger om magtanvendelse, hvoraf 10 er vurderet som ikke-tilladte.

De 10 hændelser, der er vurderet som ikke-tilladte, drejer sig primært om situationer, hvor indgrebet har været mere indgribende, end barnets adfærd tilsagde.


Aarhus Kommune, som har driftsoverenskomst med Dalgaarden, overvejer bl.a. en kontrolleret lukning af Dalgaarden, fremgår det også. Samtidig har kommunen i løbet af foråret drøftet en overførsel af Dalgaarden til Foreningen Jysk børneforsorg / Fredehjem, som driver en række selvejende institutioner i Aarhus. En revideret samarbejdsaftale er også blandt mulighederne. Næstformanden i social- og beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune, Anette Poulsen (S), er bekymret for den økonomiske udvikling på Dalgaarden.

»Aarhus Kommune har stillet økonomi og ledelse til rådighed på Dalgaarden. Kommunen står over for en stor spareplan, så der er efter min mening grænser for, hvor mange penge kommunen kan blive ved med at putte i Dalgaarden,« siger Anette Poulsen, som også er formand for børne- og ungeudvalget, der bl.a. tager sig af tvangsforanstaltninger af børn i Aarhus Kommune.

Faglige udfordringer

I juni vurderede Aarhus Kommune også, at situationen på Dalgaarden var så alvorlig, at institutionen ikke var i stand til at følge den aftalte faglige udviklingsplan, som bl.a. skal forebygge magtanvendelser overfor børnene.

Ifølge konstitueret stedfortræder på Dalgaarden, Frederik Glerup, var der i maj et unormalt højt antal konflikter med børnene, og det medførte bl.a. en række sygemeldinger. Men når de sygemeldte kommer tilbage efter sommerferien, er det hans vurdering, at der igen er overskud til at arbejde med den faglige udviklingsplan for institutionen.

»Det ser anderledes ud efter sommerferien, hvor vi får en mere stabil hverdag. Vi får en fast gruppe medarbejdere, som vi kan lave kompetenceudvikling med,« siger Frederik Glerup og peger på, at det faglige udviklingsarbejde var godt i gang i månederne op til maj.

I december sidste år var Dalgaarden lukningstruet, efter at Socialtilsyn Midt bl. a. havde konstateret grænseoverskridende, ydmygende og konfliktoptrappende behandling af beboerne. Dalgaarden modtager udsatte og omsorgssvigtede børn på 5-12 år. I 2017 blev der på Dalgaarden indberettet 88 magtanvendelser, hvoraf socialtilsynet fandt flere af dem uacceptable.

Aarhus Kommunes socialforvaltning, som p. t. har 18 børn på institutionen, indsatte fra den 1. februar 2018 to ledere fra Aarhus Kommune som konstitueret ledelse på Dalgaarden.

Den nye ledelse var årsag til, at Socialtilsyn Midt efterfølgende annullerede sin påtænkte afgørelse om at lukke Dalgaarden, og efterfølgende iværksatte Aarhus Kommune en plan for at opkvalificere personalet samt en økonomisk genopretningsplan efter et driftsunderskud på Dalgaarden på 3,3 mio. kr. i 2017.

Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Rådmand: Dalgaarden er ikke i mål
Den private døgninstitution Dalgaarden i Højbjerg er værd at kæmpe for, men der skal ske både faglige og økonomiske forbedringer på institutionen, fastslår social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S).
Annonce
Annonce
Forsiden lige nu
Annonce
Seneste nyt
Se flere
Annonce
Sket i byen

På skraldejagt i skovbunden

En gruppe børn og voksne var søndag formiddag ude og samle affald i Riis Skov på foranledning af familiemediet "Børnenes Aarhus".
Kommentar
Debatindlæg

Debat: Spil ikke hasard med mit barnebarns liv

Hanne Holst Rasmussen
Åbent brev til sygehusledelsen på Aarhus Universitetshospital, Skejby.
Aarhus' historie
Annonce
Ugen på spidsen
Aarhus sådan set
Annonce

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her