<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her
Knivloven
29.01

Debat: Civil ulydighed, tak

Carsten Breengaard, universitetslektor emeritus, dr.theol., Oehlenschlægergade 30, 3., København V