*

Prøv vores tablet-udgave

Vi kan se, at du er på en tablet. Kunne du tænke dig at læse Jyllands-Posten på vores tablet-app?

Privacy Policy Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her
fredag 1. august 2014
Jyllands-Posten Jyllands-Posten debat
Kronik 20.05.2014 kl. 03:00
Tegning: Rasmus Sand Høyer

Slut med politisk plat

Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør Novo Nordisk | Jens Moberg, koncernbestyrelsesformand Grundfos

Som nogle af Danmarks store og patenttunge arbejdsgivere vil vi ganske enkelt ikke finde os i, at man slår politisk plat på en så alvorlig sag. Det er for vigtigt til den slags. Patentdomstolsafstemningen handler om dansk vækst.

Nu skal vi stemme om Danmarks deltagelse i den europæiske patentdomstol. Patenter er et tørt og teknisk emne – og det er de færreste, der har lyst til at blive patenteksperter for at kunne sætte et kryds. Men det kan være svært at navigere i, hvad der er fakta, og hvad der er fup i den politiske debat. Desværre ser det ud til, at nogle er i gang med at fremmane skræmmebilleder om patentdomstolen, som ikke har hold i virkeligheden. Faktisk er det såre simpelt: Det handler om at skabe den bedst mulige grobund for arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark.

Patentdomstolen bliver en realitet – og en forbedring af det nuværende patentsystem – uanset om Danmark deltager eller ej. Men dansk deltagelse i patentdomstolen er vigtig for de innovative virksomheder i Danmark. Med den europæiske patentdomstol bliver det langt enklere at navigere i det europæiske patentbeskyttelsessystem. Uanset hvor i Europa patenter udfordres, vil domstolen sikre, at sagerne bliver afgjort af centralt udpegede eksperter og ved hjælp af fælles procedurer og retspraksis.

Det vil højne retssikkerheden omkring patentbeskyttelse betydeligt. Det mere gennemskuelige system vil også betyde, at risikoen for at ende i en retssag omkring patenter i det hele taget bliver mindre. Med Danmarks deltagelse i patentdomstolen får vi således adgang til det forbedrede system, hvor vi kun behøver føre sagerne i ét europæisk forum i stedet for to.

Vores deltagelse i det enkle gennemskuelige system vil også gøre det nemmere for udenlandske investorer at forstå, hvordan deres eventuelle investeringer i dansk innovation beskyttes – og dermed gøre det mere attraktivt at investere i Danmark.

En anden grund til, at vi støtter et ”ja” til den fælles patentdomstol, er, at Danmark er blandt de lande i Europa, som har flest patenter per indbygger. Derfor mener vi, at dansk indflydelse på håndhævelse af europæisk patentlovgivning bør optimeres. Danmark kan kun opnå dette ved at gå med i patentdomstolen. Etableringen af en dansk afdeling af domstolen i København vil også medføre optimale vilkår for uddannelse af danske eksperter i europæisk patentret, således at vi får adgang til lokal dansk ekspertrådgivning i forbindelse med tvivlsspørgsmål. Udsigten til at kunne gå til danske rådgivere, og hvis nødvendigt få afgjort patentsager ved en afdeling af patentdomstolen beliggende i København fremfor at skulle rejse udenlands, er også stærkt tillokkende for danske virksomheder. Også selvom vores folk er vant til at begå sig internationalt.

Disse faktorer – mindre bureaukrati, forbedret retssikkerhed og dansk indflydelse – kan hjælpe til med at skabe bedre vilkår for udvikling, produktion og eksport af nye konkurrencedygtige produkter.

Som ledere af store danske udviklings- og produktionsvirksomheder, der skal kunne klare sig på det internationale marked, mener vi – selvfølgelig – at danske opfindelser skal have bedst mulige vilkår. Men gode forhold for innovation gør ikke kun virksomhedsledere tilfredse, men er også godt for den overordnede danske økonomi, for virksomhederne med de gode idéer er en vigtig faktor for dansk beskæftigelse og eksport. Ud af de godt 300.000 aktive firmaer i Danmark er kun ca. 1.000 patentaktive. Men disse 1.000 står for 209.000 arbejdspladser og 36 pct. af Danmarks samlede eksport. Innovation er ganske enkelt et af de områder, hvor danske firmaer er mest konkurrencedygtige. Derfor er det nødvendigt, at danske innovatorer og opfindere får bedst mulige vilkår, så danske opfindelser kan fortsætte med at frembringe nye job og økonomisk vækst.

Grundfos og Novo Nordisk er store virksomheder, som nok skal være i stand til at mobilisere de nødvendige ressourcer til at navigere i det europæiske patentsystem, uanset situationen den 26. maj. Men det vigtigt for os, at innovationen også trives i de mindre virksomheder, som sandsynligvis udfordres mere af et komplekst patentsystem. De små og mellemstore innovative virksomheder er med til at gøre det interessant for store virksomheder at være lokaliseret i Danmark. De er nemlig med til at sikre et generelt højt innovationsniveau, hvor der kan udveksles nye banebrydende råmaterialer og teknologi, såvel som ideer, ekspertise og arbejdskraft, på kryds og tværs af virksomhederne.

Derfor er det ærgerligt, at der bruges krudt i debatten på at diskutere misforståelser i stedet for at fokusere på det reelle spørgsmål, der er til afstemning den 25. maj – nemlig om hvorvidt danskerne ønsker at give virksomhederne en ekstra mulighed for enkel og effektiv patentbeskyttelse i Europa, hvor Danmark kan få reel indflydelse på udviklingen af processerne.

Det er en misforståelse, at patentdomstolen skulle begrænse danske virksomheders mulighed for at tage et dansk patent med henblik på at beskytte det danske hjemmemarked. Den fælles europæiske domstol berører ikke adgangen til det danske patentsystem eller til de danske domstole, når dette patent skal forsvares. Et ”ja” til den fælles domstol vil altså være en tilføjelse til de nuværende muligheder for at tage patent og få domstolsadgang – et ekstra stykke værktøj i værktøjskassen, hvor indholdet ellers forbliver, som det hidtil har været.

Patenttrolde er en anden misforståelse i debatten, der bliver fejlagtigt fremført som en fare ved patentdomstolen. De såkaldte patenttrolde lever af at sagsøge virksomheder for at få dem til at indgå forlig, hvor troldene får betaling for at droppe retssagen igen. De er bedst kendt i USA, hvor retssystemet giver dem bedre vilkår, end det er tilfældet i Europa i dag. Visse dele af nej-siden, der nok burde vide bedre, proklamerer, at den fælles patentdomstol vil give patenttroldene bedre muligheder for at slå sig løs i Europa. Men det er ikke korrekt. Patentdomstolen etablerer tværtimod en række yderligere effektive værn mod patenttroldenes aktiviteter. Så frygten for patenttrolde er faktisk en god grund til at stemme ja til patentdomstolen.

En yderligere bevidst vildledning i debatten forestås af dem, der slår på frygten for et skred i patentlovgivningen, for eksempel hen imod patentering af software. Men patentlovgivningen om, hvad der kan patenteres, skal jo ikke til afstemning på søndag og vil fortsætte i samme form som hidtil. Hvis der er et ønske om at ændre den europæiske patentkonvention, må dette tages op i de relevante fora, og en sådan diskussion skal Danmark selvfølgelig kunne deltage i.

Det er korrekt, at der gennem domstolens afgørelser løbende kan ske en udvikling i, hvordan patentbeskyttelse fortolkes og implementeres. Med Danmarks deltagelse i domstolen sikrer vi dansk indflydelse på denne udvikling. Dette er blot endnu en grund til, at det er nødvendigt, at Danmark deltager aktivt i samarbejdet.

Lad os derfor parkere troldene og anden udenomssnak for i stedet at diskutere, hvad folkeafstemningen reelt handler om – nemlig om hvorvidt danske virksomheder skal have mulighed for at vælge det europæiske patentsystem til, når de udtager et patent på en ny idé.

Som nogle af Danmarks store og patenttunge arbejdsgivere vil vi ganske enkelt ikke finde os i, at man slår politisk plat på en så alvorlig sag. Det er for vigtigt til den slags.

Se hvad EU-patentet går ud på

Det europæiske enhedspatent skal gøre det muligt at sende én ansøgning og få sit produkt beskyttet i 25 lande.

  • 25 EU-lande er enige om en fælles patentdomstol, der får hovedsæde i Paris og underafdelinger i London og München.
  • Det fælles patent gør det muligt at søge om én samlet patentbeskyttelse af et patent udstedt gennem EU's patentkontor, EPO. Med én ansøgning kan man få sit patent beskyttet i samtlige deltagende lande.
  • Patentdomstolen skal dømme i tvister om det nye europæiske enhedspatent.
  • Patentdomstolen får eneret til at træffe afgørelser i tvister om patenter. Afgørelserne får virkning for alle de deltagende lande.

Kilde: Det Europæiske Patentkontor, EU-Oplysningen og bilag fra Folketingets Europaudvalg.

Følg
Jyllands-Posten
forsiden lige nu

Syge venter for længe på diagnoser

Centralt løfte fra regeringen er langt fra at blive gennemført.

Belgiere ydmygede Brøndby i Europa League

Brøndbys comeback til europæisk fodbold ser ud til at slutte, inden det rigtig kom i gang.

Mysterium om Ground Zero-skib er løst

Et gammelt skib midt i New York har fundet sin hjemstavn.

Rusland slår igen mod sanktioner

Et importforbud mod frugt, fjerkræ og soya fra udvalgte lande er på vej i Rusland.

Mor og datter bragt i sikkerhed efter drab

Torsdag afholdte Kamilla Hantuschs familie en mindehøjtidelighed ved motorvejstilkørsel.

72 timers våbenhvile i Mellemøsten

Den store udfordring bliver nu at finde en mere varig løsning, siger Mellemøsten-ekspert.
Annonce
Dagens avisleder

Aldrig før eller siden er en krig blevet åbnet med en sådan eufori og begejstring på tværs af alle samfundslag.

Debat
  • Optimistiske toner i Iran og Afghanistan

    Verden har været så kaotisk på det seneste, at man nemt overså to diplomatiske USA-manøvrer vedrørende de turbulente lande Afghanistan og Iran som afværgede, hvad der kunne være blevet farlig uenighed. 
Kommentarer
Annonce
Søg i vejviseren
Annonce